Inkluderende Kommune

Ny versjon av veiviser for offentlige anskaffelser – revidert mai 2020

Kommuner har en viktig rolle i arbeidsinkluderingen. Som eiere av lokale vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter over hele landet har de mulighet til å bidra ved å:

  • Åpne kommunale arbeidsplasser for personer som trenger bistand for å finne jobb, eller for personer som har tilrettelagt arbeid.
  • Bruke innkjøpsmakten til å sikre arbeid og relevante oppgaver for ansatte og arbeidssøkere i arbeidsmarkedstiltak

ASVL har utviklet et verktøy og en metodikk som bidrar til at kommune og vekstbedrifter kan samarbeide bedre, slik at arbeid blir mulig for flere. 

Vi har kalt verktøyet Inkluderende Kommune.

Viktige komponenter er:

  • Kartlegging av arbeidssøkere og arbeidsplasser i kommunen
  • Kartlegging av arenaer for samhandling mellom kommune og vekstbedrift. 
  • En veiviser for offentlige anskaffelser – som gjør det enklere for innkjøpere i kommune å ta samfunnsbevisste, arbeidsinkluderende valg

Ta kontakt med Jens Gram om du har spørsmål, eller om du vil komme i gang med Inkluderende Kommune.