ROS er et verktøy for deg som arbeider med sykemeldte, personer under attføring og/eller arbeidsledige.

Fra ROS-kurs i Oslo.

Verktøyet består av en strukturert samtale, og ved behov en praktisk arbeidsutprøving. Metoden bidrar til å belyse ressurser og arbeidsmuligheter, og tar utgangspunkt i en gjennomgang av personens hverdagsliv, dagens livssituasjon og vedkommendes egenvurdering av denne. Kartleggingen sammenfattes i en utfyllende rapport, som kommer med konkrete forslag til tiltak.

Fokuset på 24-timersmennesket i ROS-samtalen er avgjørende for å kunne få frem
riktige og konkrete tiltak for veisøker  – ROS-utreder fra Ytre Namdal Vekst

Som veileder blir jeg kjent med deltakerne på en mer inngående måte, og kan sette
inn ressurser der det trengsROS-utreder fra Midtre Namdal Vekst

Mål og hensikt

Målet med en ROS-kartlegging er å gi en grundig beskrivelse av ressurser, muligheter, ønsker og interesser. Hensikten er å synliggjøre forholdet mellom personens ressurser og de forventninger som er i arbeidslivet. Verktøyet bidrar til kvalitetssikring i valg av veien videre.

Hvem passer det for?

Metoden kan være hensiktsmessig for personer som er sykemeldte, eller som har falt ut av arbeidslivet for en periode, og som ønsker sin situasjon vurdert. Konseptet kan også tilbys andre som har behov for en rask avklaring av arbeidsevne.

God kompetanse innen dette fagområdet vil øke kvaliteten på leveranser til NAV og gi bedriften muligheter til å gi tilbud på tiltaksgjennomføringer som utlyses av NAV.

ASVL tilbyr kurs for ansatte i vekst- og attføringsbedrifter. Søkere til kurs bør ha høyskoleutdanning og erfaring fra attføringsfaglig arbeid og veiledning. Relevant erfaring vil bli vurdert ved manglende høyskoleutdanning.

Her finner du informasjon om kommende kurs

For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Wenche Syvertsen på wenche@asvl.no, eller tlf: 22 03 30 55.

Les referanse fra Ytre Namdal Vekst

Les referanse fra Midtre Namdal Vekst