Det tar tid å finne ut hvordan man best kan hjelpe personer som sliter i ytterkanten av arbeidslivet. Men når NAV bestiller en ROS-samtale, får de en nyttig rapport som kan peke ut veien videre. Her får brukerens perspektiv komme frem.

-ROS-samtalen (RessursOrientert Samtale) gir en omfattende og bra kartlegging, sier veileder ved NAVs kontor på Karmøy, Inger Bente Tonning Taule. På avdelingen for sykefraværsoppfølging, der hun jobber, handler det mye om å finne riktige skritt videre for personer som av helsemessige årsaker trenger nytt arbeid eller tilrettelegging på sin eksisterende arbeidsplass.

Foto: Shutterstock

En ROS-samtale tar for seg hele livssituasjonen til personen det gjelder.

Får hjelp til kartlegging

Mangel på tid er  noe av grunnen til at hun samarbeider med arbeidsmarkedsbedriften Solstein om tiltaket Arbeidrettet rehabilitering.

-Ved Solstein får brukeren en unik mulighet til kartlegging over tid og får gå i dybden. Som NAV-veileder har du ikke mulighet til samme tidsbruk på hver enkelt, sier hun.

På Solstein bruker kartleggerne ROS-samtalen, et verktøy som også er kjent som Arbeidsevnekartleggeing (AEK). En ROS-prosess er en grundig kartlegging med mulighet for arbeidsutprøving. De fleste kartlegginger blir fullført i løpet av en uke. ROS-samtalen er utviklet av Arbeidsgiverforeningen for Vekstbedriftene (ASVL), som har medlemsbedrifter over hele landet. Solstein er en av dem. Stadig flere utredere i vekstbedriftene blir nå kurset i verktøyet slik at bedriftene står klare til å møte NAVs behov for kartlegginger.

Brukermedvirkning

I motsetning til mange andre metoder, dreier ROS-samtalen seg om hele situasjonen til personen det gjelder.

-ROS-samtalen retter oppmerksomheten mot ressursene og mulighetene som personen har når det gjelder arbeid. Brukeren skal gjøre oppdagelser. Dette er brukermedvirkning satt i system, sier prosjektleder i ASVL, Wenche Syvertsen.
Kursdatoer og priser i vår kurskalender

Føler seg trygg på rapportene

NAV-veilederen på Karmøy føler hun får mye igjen når hun leser rapporten etter en ROS-samtale.

-Helhetsbildet som en ROS-samtale formidler, gir meg en trygghet for at det som forslås i rapporten, er det riktige valget. I tillegg gir det brukeren bevissthet på egen kompetanse, noe som skaper motivasjon, sier Taule.

-Kartleggingen fører til at man får et bilde av hvor den aktuelle personen hører hjemme i arbeidslivet, sier hun.

Hun synes også det er en fordel at arbeidsutprøving kan være en del av ROS-kartleggingen, og ser klare fordeler i at veilederne hos Solstein kan benytte seg av kontakter og erfaring for å skaffe en plass der personen kan prøve seg i et nytt arbeidsfelt.
Last ned brosjyre om ROS-samtalen

Brukerne positive

Nils Arve Vikshåland og Hanne Sofie Broshaug, som begge er veiledere på Solstein, sier de fleste brukerne sitter igjen med en berikende erfaring etter å ha gjennomført en ROS-samtale.

-Vi har stort sett bare positive tilbakemeldinger, sier Vikshåland.

-Jeg tror brukerne liker ROS-samtalen fordi de får satt ord på følelser. De blir tatt på alvor, for samtalen handler om dem og deres problemer, sier Broshaug.