Opplæring og kvalifisering

Basiskompetanse i Vekstbedrift er et nettverk for Vekst- og attføringsbedrifter som ønsker å bli i stand til å kartlegge og drive opplæring i forhold til basiskompetanse i egenregi.

Kompetanse Norge har mange relevante opplærings- og kvalifiseringsressurser