På denne siden finner man forskningsrapporter og fagartikler som er relevante for skjermet sektor og attføringsbransjen.

For mer forskning og fagstoff:

  • Om Brofossutvalget (Regjeringens nettsider)
  • FAFO (Institutt for arbeidsliv og velferdsforskning)
  • Forskningsrådet; program for VAM (Velferd, arbeid og migrasjon)
  • NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming)
  • SSB (Statistisk sentralbyrå). Statistikk om arbeidsliv, levekår, likestilling etc.