Bruk denne nettsiden til å lære (bort) bruk av iPhone ved hjelp av filmer.

Filmene er først og fremst laget for mennesker med utviklingshemming, men kan også være nyttige for andre. Klikk på lenken for å komme til opplæringsfilmene.