ASVL er en av partnerne i Jobbforalle.

Jobbforalle.no er et stillingsmarked opprettet for å fremme et inkluderende arbeidsliv.

Jobbforalle skal være en møteplass mellom personer som støter på utfordringer med å få jobb gjennom vanlige rekrutteringskanaler og bedrifter som ønsker å ta et samfunnsansvar gjennom en åpen og inkluderende rekruttering.

Ta en titt på jobbforalle.no!

Jobbforalle-logo.jpg