Structured Career Interview – Arbeidshindringer (SCI-A) er et strukturert karriereveiledningsverktøy til bruk ved attføring, utdanningsvalg og jobbsøking. SCI-A er utviklet av Arbeidspsykolog Arne Svendsrud.

SCI – A har blitt utviklet som et enkelt verktøy som bruker systematikk fra anerkjente teorier samtidig som det skal være enkelt i bruk. Andre verktøy basert på samme eller tilsvarende teorier kommer gjerne i form av nokså omfattende tester. En ulempe med tester er at de gjerne er tidkrevende og administrere og skåre. SCI-A tar få minutter å fylle ut og skåres ikke, men resultatene leses direkte av utfyllingsarket. En annen ulempe er at man automatisk innfører et ekspertperspektiv ved bruk av tester. En tester – en blir testet. Det er bare testeren som kan skåre og tyde resultatene etc. SCI –A er en helt åpen prosess mellom veileder og personen. Målet med SCI-A har vært å få ut mesteparten av systematikken som testing representerer, samtidig med at ulempene er minimert.

Mer info hos Arbeid & Inkludering