NetPed er leverandør av:

  • Nye Rådgiveren som kartlegger arbeidssøkerens ferdigheter i norsk, matematikk og engelsk
  • Begrepsbyggeren, begrepsopplæring for minoritetsspråklige
  • Veilederen-Basis, basistest i norsk, matematikk og samfunnsfag for minoritetsspråklige

NepPed inviterer også til et landsdekkende pedagogisk nettverk Læringsakademiet. Læringsnettverket gir medlemmene mulighet til omfattende støtte i testing, avklaring og tilrettelagt opplæring for personer med lærevansker.

ASVL har avtale med NetPed. Se vår nettside under medlemsfordeler.