ASVL har inngått en samarbeidsavtale QuestBack AS, som er markedsledende i Norge og Europa på digitalt verktøy for innhenting av tilbakemeldinger.

ASVL har inngått en samarbeidsavtale QuestBack AS, som er markedsledende i Norge og Europa på digitalt verktøy for innhenting av tilbakemeldinger.

Questback_logo_rgb.jpg

ASVLs medlemsbedrifter får gjennom denne avtalen mulighet til å kjøpe Questback til sterkt reduserte priser. Løsningen er tilpasset vekstbedrifter, og vil blant annet bidra til å effektivisere deler av prosessen ved EQUASS- og ISO-sertifiseringer gjennom innhenting av og rapportering av tilbakemeldinger fra brukere, ansatte, NAV, samarbeidspartnere og kunder.

For mer informasjon vennligst kontakt QuestBack v/Even Haugan, Even.haugan@questback.com, tlf: 918 70 934 eller på QuestBacks egne sider.