Undervisning i personlig økonomi for voksne - Sertifiseringskurs i Smart-metodikk.

2019-09-26 Logo Trygg Økonomi.jpg

Trygg Økonomi AS har utviklet en helhetlig undervisningsmetode i personlig økonomi som et verktøy til økt økonomisk selvhjelp og som bidrag til å redusere sosial eksklusjon. Smartskolen i personlig økonomi er et kurs, i ulike versjoner, som du tilbyr til dine deltakere over 4-30 timer.

Smartskolen lærer brukerne å budsjettere og å se den store verdien i å gjøre det. Smartskolen er like mye et kurs i personlig utvikling og livsmestring, hvor vi ser på valgene bak tallene. Smartskolen er samtidig en invitasjon til å endre sin økonomiske atferd, der hvor det er ønskelig.

Målet med Smartskolen i personlig økonomi er at deltakerne skal oppdage at praktiske ferdigheter i økonomi har avgjørende betydning for deres egen trivsel, helse, og yteevne i hverdagen. Kompetanse i økonomi er på mange måter en «helgardering» som praktisk beredskap.

I Smart lærer man om økonomi ved å bli kjent med sin egen økonomi. Med denne innfallsvinkelen blir det vanskelig for en deltaker å si at kompetansen man får gjennom dette tilbudet ikke er av interesse.

I løpet av kurset utvikler deltakeren sitt årsbudsjett, hvor hun/han fokuserer på valgene bak tallene. Deltakerne oppmuntres til å tenke nytt. Smart består av kursmateriell til hver kursdeltaker og verktøy for å holde god oversikt over økonomien etter at kurset er slutt – ja faktisk for resten av livet.

Pedagogikken i Smartskolen i personlig økonomi

Smartmetoden tar utgangspunkt i å se hele mennesket. Metoden er egenutviklet. Smartmetoden er en empatisk, klientrettet metode som ønsker å få frem personens egne ressurser i arbeidet med å ta vare på og styrke sin økonomi og seg selv. Smartmetodens oppgave er å stille spørsmål og å motivere deltakerne til å finne sine svar.

Instruktørrollen

Vi tilbyr opplæring i metoden for deg som ønsker å gi dine brukere kompetanse på dette livsområdet. Smartskolen er både en prosess og et praktisk kurs i økonomi. Det stilles ikke krav til deg som instruktør at du skal ha økonomisk utdanning for å kunne undervise i Smart. Det er samspillet mellom mennesket og pengene det fokuseres på i Smart, og på valgene bak tallene. Din evne til å motivere dine deltakere og å formidle godt er den beste basis for å bli en god instruktør i Smart.

Ved at den enkelte bedrift står for undervisningen selv, sikrer du at tilbudet integreres best mulig med de verktøyene som bedriften ellers bruker. Smart er en selvstendig modul som kan brukes i mange sammenhenger, én-til-én eller i små eller større grupper.

Som instruktør har du tilgang til et eget instruktørområde på undervisningsportalen www.tryggokonomi.no og til våre grupper på Facebook. Som instruktør får du fri veiledning gjennom året etter ditt ønske og behov. Etter fullført kurs får du sertifiseringsbevis.

Trygg Økonomi har et faglig samarbeid med bransjeforeningene ASVL og med Arbeid & Inkludering i NHO, og ulike NAV- kontor. Gjennom tjue år er det utdannet over 700 instruktører i Smartmetoden. Se video.

Hovedinstruktør

Lars Findahl er utdannet markedsøkonom DMA fra Markedshøyskolen i Oslo (1980). Etter invitasjon fra Mølla kompetansesenter i Bærum kommune i 1992 og gjennom samarbeid over en rekke år, ble Smartmetodikken utviklet. Smartmetoden er i dag et anerkjent verktøy for å undervise i personlig økonomi – og til å holde god oversikt over økonomien sin.

Praktisk informasjon

Sertifiseringskurs holdes i Oslo og Sandefjord to-tre ganger i året. Kursene i Oslo holdes som regel ved NHOs kurssenter på Majorstua i Oslo. Kursene starter kl. 09.00-16.00 begge dager. Vi holder gjerne kurs i din bedrift/ i din region.

18.000 deltakere har gjennomført, med stor grad av tilfredshet.

Se hva andre skriver om kurset

Kurskalender med program og påmelding

https://www.tryggokonomi.no/

 

E-post: lars@tryggokonomi.no

Telefon: 9800 7295