Solbergs Interessetest (SIT) er en del av Profråd karriereservice som er utviklet av Oskar Solberg ved NTNU. SIT er ofte omtalt som originalen av de metodeverktøy som kartlegger sannsynlige yrkes- og utdanningsvalg.

SIT er et unikt, nettbasert og profesjonelt metodeverktøy som hjelper deg og arbeidssøker. Kartleggingen bidrar til å utforske arbeidssøkers interesser og finne den arbeidshverdagen som passer best. Den nettbaserte løsningen gjør det mulig for arbeidssøker å gjennomføre kartleggingen både hos tiltaksarrangøren og hjemme hos seg selv.

SIT - Norsk Yrkesfinner Til SIT er det utviklet et eget oppslagsverk, “Norsk Yrkesfinner”,
som nå er trykket i 8. utgave. Her kan kartlegger koble a
rbeidssøkerens interesseområder opp mot matchende yrker.
Vi tilbyr åpne og bedriftsinterne kurs i SIT. Ta kontakt på tlf. 41 73 10 10,
eller på epost til post@profraad.no

SIT er under kontinuerlig videreutvikling i et formelt samarbeid med Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap ved NTNU. Faglig ansvarlig for Profråd karriereservice, som SIT er en del av, er professor Ragnvald Kvalsund ved NTNU.

Hvorfor kartlegge interesser?

Ofte ser tiltaksarrangøren at arbeidssøkerne trenger bistand til å kartlegge hvilke nye strategier som må til for å skaffe seg og beholde et fast, lønnet arbeid.

SIT bør benyttes i enhver arbeidsavklaring, for å treffe riktig beslutning om hvilket tiltak som eventuelt skal til for at arbeidssøkeren styrker mulighetene til å komme seg ut i lønnet arbeid.

SIT vil avdekke gapet og strategien mellom nåsituasjon og en framtidig arbeidshverdag i en tobokstavskode gjennom en grafisk framstilling.

Tobokstavskoden i SIT forteller noe om hvilke deler av yrkespersonligheten arbeidssøkeren ønsker å bruke mest i et lønnet arbeid. Tobokstavskoden er ikke en fasit – de andre resultatene kan være like viktige som en beskrivelse av en god arbeidshverdag.

Søylediagrammene i den skriftlige rapporten gir en indikasjon på hvordan oppgavene i en arbeidshverdag bør være fordelt slik at arbeidssøker får benyttet sine evner, anlegg og verdier på en best mulig måte. Mange arbeidssøkere har arbeids- eller studieerfaring og vil raskt kjenne igjen hvilke arbeidsoppgaver som gir, og hvilke som tapper en for energi.

Den grafiske framstillingen i SIT gir en klar indikasjon på hvilke interesser arbeidssøker ønsker å bruke sin yrkespersonlighet til.

Se her hvordan arbeidssøkerens interesser fremstilles grafisk

Til SIT er det utviklet et eget oppdatert oppslagsverk,«Norsk Yrkesfinner», som nå er trykket i 8. utgave. Her kan kartlegger koble arbeidssøkerens interesseområder opp mot matchende yrker.

Sertifisering

Vi tilbyr åpne og bedriftsinterne sertifiseringskurs i SIT. Kurset er laget for deg som bistår arbeidssøkere i karrierevalg, med kartlegging, rådgivning, omstillings- og endringsprosesser.

Det kan eksempelvis dreie seg om:

  • Avklare egnede oppgaver innen ekstern eller intern arbeidsutprøving
  • Ungdom som står overfor viktige utdannings -og yrkesvalg
  • Voksne med yrkeserfaring som ønsker økt bevissthet om egen kompetanse
  • Arbeidstakere i omstillingsprosesser
  • Personer som må endre karriere av fysiske- og psykiske helsemessige årsaker
Kontakt

Ring oss på +47 41 73 10 10 eller send post til post@profraad.no
Les mer på www.profraad.no

Logo Profråd