vip24-programmet er et karriere- livsmestringsverktøy som fokuserer på den enkeltes styrker og motivasjonsfaktorer. Målet er å la brukeren ta et mye større ansvar for egen selvledelse, hele livet.

vip24-programmet fokuserer på positiv psykologi og løft-metoder og skal sikre bruker å forstå balansen i 24-timers mennesket for å øke egen robusthet til å takle små og store utfordringer eller ulike overgangsfaser i livet.

Hvem er jeg, hva vil jeg og hva kan jeg? Gjennom refleksjonsspørsmål øker vip24 programmet brukers kunnskap om egne verdier, interesser og personlige preferanser. Det helsefremmende fokuset gir bruker mulighet til å forstå egen livsmestring. Ansvarliggjøring sammen med bruk av felles begrepsstruktur i møte med en veileder skal sikre en god fremtidsplan for å håndtere overgang til arbeid.

En sertifisering i vip24programmet sikrer kvalitet i alle ledd gjennom bl.a. felles begrepsstruktur. Metodene gir veileder god kunnskap og forståelse om bruker og hvordan resultatene også kan formidles i salgs- og markedsrollen mot NAV eller andre eksterne virksomheter. De aller fleste ser også verdien av å bruke samme metode i egen HR.

vip24programmet benyttes av store norske aktører innen HR, Ledelse, Karrieresentre, Arbeid- og inkludering, ASVL, NAV, Bedriftshelsetjenester, Rehabilitering og Utdanning.

Svært mange kunder har benyttet vip24 programmet også til egen produktutvikling med fokus på nye markeder utenfor NAV som f.eks. med konseptene innen sykefraværsoppfølging, rekruttering, teamutvikling, outplacement, karriereveiledning av ungdom og voksne, m.m.

Sertifisering og bruk

vip24.jpg

Sjekk gjerne: vip-24.no eller ta kontakt med Lise Simensen, eller på mobiltelefon 406 31 252.