Karriereverktøy –  er Norges mest brukte profesjonelle verktøy for karriereveiledning og utvikling av karrierekompetanse. Det brukes av nesten alle tiltaksleverandører til NAV i tillegg til de fleste karrieresentrene og svært mange Skoler/PPT og OT.

Karriereverktøy brukes til å gjennomføre gode jobb og karrierevalg.

Du kan også bruke det for å kartlegge og utvikle den Karrierekompetansen som er nødvendig for å mestre jobb og karriere.

Det inneholder markedets mest innovative løsninger som sikrer svært effektive veiledningsprosesser med godt resultat og egner seg for karriereveiledere i alle sektorer. Veisøkerne jobber i Karriereverktøy via egen mobil eller pc.

Karriereveiledning  med Karriereverktøy er en prosess i tre faser  En idefase hvor dere utforsker og kartlegger veisøkers interesser i bredden, en utforskings – og læringsfase hvor dere finner relevante yrker og utdanninger som er innenfor interesseområdene og henter relevant karriereinformasjon for å lære.  utforsker ulike yrker som er innenfor disse og en valgfase hvor dere bestemmer veisøkers personlige vurderingskriterier for valg og gjør konkrete vurderinger opp mot disse for å lande valget. Mange vurderingkriterier er verdier. Karriereverktøy har fagfeltets mest detaljerte liste over verdier- hva som motiverer i  jobb, så her får du tak i og satt ord på den enkeltes unike behov.
Du bruker også karriereverktøy i Jobbstøttefasen i SE/IPS og i VTA for å utvikle jobbmestring. Det gjør du ved å kartlegge Kritisk Karrierekompetanse – det den enkelte trenger å utvikle mestring på for at en jobb skal fungere.Og du kan bruke digitale arbeidsbøker i Karriereverktøy til å utvikle karrierekompetansen slik at jobben mestres.
Se her for mer info om Karriereverktøy eller for å tegne gratis prøveabonnement https://karriereverktoy.no/

 

For Karriereverktøy-kurs, se ASVLs kurssider, eller ta kontakt med nina.hagerup@karriereverktoy.no for mer informasjon.

Velkommen!
Karrverktøy croppet