Statistikk

ASVL-medlemmene: Økonomi og tiltaksplasser

Basert på innsamlede tall fra medlemmene, har vi laget en oversikt som blant annet viser bedriftenes totalomsetning, og antall tiltaksplasser.

Vekstbedriftene og tiltakene i tall

Lønnsstatistikk

ASVL samler inn bransjens eneste lønnsstatistikk. Her finner du gjennomsnittlig lønnsnivå for 10 ulike stillingskategorier. For å se lønnsstatistikken, må du være ASVL-medlem.

Lønnsstatistikken finner du på ASVLs medlemssider

Statistikk – VTA som andel av befolkningen

Statistikk – VTA sett opp mot uførestatistikk