Statistikk

ASVL-medlemmene: Økonomi og tiltaksplasser

Basert på innsamlede tall fra medlemmene, har vi laget en oversikt som blant annet viser bedriftenes totalomsetning, og antall tiltaksplasser.

Vekstbedriftene og tiltakene i tall

Lønnsstatistikk

ASVL samler inn bransjens eneste lønnsstatistikk. Her finner du gjennomsnittlig lønnsnivå for 10 ulike stillingskategorier. For å se lønnsstatistikken, må du være ASVL-medlem.

Lønnsstatistikken finner du på ASVLs medlemssider

Statistikk – VTA som andel av befolkningen

Statistikk – VTA sett opp mot uførestatistikk

Benchmarking Attføring (BATT)

BATT er et samarbeid mellom NAV, ASVL og foreningen Arbeid & Inkludering for å finne relevante mål på kvalitet i attføringsarbeidet, og for å legge til rette for benchlearning.

Det samles ikke inn tall for ASVL-medlemmer for 2019, og BATT i sin nåværende form er avsluttet med virkning fra 1. januar 2020.

Her ser du BATT-rapportene (siste tilgjengelige rapport gjelder for 2018):

BATT-rapporten for 2018

BATT-rapporten for 2017