8 av 10 går rett fra skole og over arbeidsledighet.

Flyndra bakst3-270430.jpg

8 av 10 utviklingshemmede går rett fra skolen og over i arbeidsledighet.

Det kan vi ikke leve med.

Derfor krever ASVL 100 % jobbgaranti for utviklingshemmede som kan og vil jobbe etter endt skolegang.

Kravet blir presentert under Årets Viktigste Frokost, som er en landsdekkende aksjon i regi av ASVL og vekstbedriftene.

Kilde:

Wendelborg, Christian, Kittelsaa, Anna M. & Wik, Sigrid E. (2017): Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemning. Trondheim: NTNU.