Presentasjoner tirsdag 9. november:

Presentasjon  Tom Tvedt – Lik rett til arbeid og utdanning for utviklingshemmede – hva må til?

Presentasjon June Vatne, Veksttorget AS – 4 suksesskriterier for faglig ledelse i arbeidsinkludering

Presentasjon iFokus AS, iFokus Holding AS og Anne Andersen, iVekst AS – Lederskap – et spørsmål om verdier og kongstanke

Presentasjon Ordtilhandling – ASVL lanserer lederutviklingsprogram sammen med Ordtilhandling

Presentasjoner onsdag 10. november:

Presentasjon ASVL – ASVL utvikler ny kompetanseplattform

Presentasjon Rita Sandnes, Sølve AS – FROG-metoden for vekstbedrifter: Slik kan du gi et enda bedre arbeidsrettet tilbud til ungdom

Presentasjon Morten Huth, FASVO AS – På vei mot en nasjonal ordning for lærekandidater

Presentasjon Hans-Jørgen Johnsen, iFokus AS – Lær om satsningen Kopano – slik skal vekst-og arbeidsinkluderingsbedrifter jobbe sammen for å levere enda høyere kvalitet

Presentasjon Hanne Islund og Christine Holte, OsloKollega AS – Digitale verktøy og løsninger skaper nye muligheter i tilrettelagt arbeid

Presentasjon Geir Riise – Arbeidsmiljø – en nøkkel til verdiskapning og inkludering