Nettverksmøter: Vil bli enda bedre på AFT

ASVL-bedrifter som tilbyr Arbeidsforberedende trening (AFT) samles i nettverk for å dele erfaringer.

ASVL legger nå til rette for at medlemmene samles i AFT-nettverk.

-Dette innebærer et fellesløft for Arbeidsforberedende trening. Fokuset blir spisset og problemstillinger drøftet, sier Wenche Syvertsen fra ASVL. 

Målet er å gi en enda bedre tjeneste til arbeidssøkerne som får tilbud om Arbeidsforberedende trening. 

I ASVL har 6 av 10 bedrifter dette tiltaket. 

AFT er et viktig lavterskeltiltak til de av arbeidssøkerne som trenger mye bistand for å komme i jobb. Kravspesifikasjonen setter nye krav til vekst- og attføringsbedrifter som tilbyr tiltaket.

Erfaringsutveksling

Samlingene er lokale. Akershus og Østfold-bedriftene (i det som nå er østlige del av Viken) har vært samlet to ganger for å dele erfaringer. I Midt-Norge har bedrifter fra hele Trøndelag møttes på Hell. I tillegg er flere nettverkstreff på trappene. 

-Vi hadde tenkt tanken på å dele kunnskap og erfaringer om Arbeidsforberedende trening, men ikke kommet i gang med noe konkret, så da ASVL lanserte denne idéen grep vi den med én gang, sier Hildegunn Wiggen, attføringsleder ved Vekst Melhus.

Høyere kvalitet, lik praksis

Nettverkssamlingen i Trøndelag ble arrangert i januar, og fikk et stort og bredt oppmøte, med 35 deltakere fra begge de tidligere trøndelagsfylkene. Et nytt treff er allerede under planlegging.

-Dette er veldig nyttig. Vi bruker samlingene til å øke kvaliteten på tiltaket, og sikre at vi har lik praksis i fylket, sier Wiggen. 

I tillegg ser fagfolkene som møtes fremover, slik at Arbeidsforberedende trening møter utviklingen. 

-AFT-nettverket gir oss også mulighet til å gå dypere inn i problemstillinger vi sliter med til hverdags, sier hun.

Nyttige relasjoner

For Wiggen har det også vært viktig å bygge opp relasjoner til andre som jobber med det samme.

-På den måten kan vi utnytte hverandres kompetanse. Helt konkret betyr det at jeg enkelt kan ringe noen som kan noe annet enn meg, sier Wiggen. 

Ønsker du å vite mer? Lurer du på om det er noe på gang i ditt distrikt, eller ønsker å få til noe? Ta kontakt med Wenche B. Syvertsen (wenche@asvl.no), eller Lise Oppegaard (lise@asvl.no).

-Vi bidrar gjerne om det er behov, sier Syvertsen.