Foto: Shutterstock.com

Vi i ASVL er stolte av å kunne lansere et lederprogram.

-Vi tror mange av de som er daglige ledere i vekst- og attføringsbedrifter kan føle seg litt alene i rollen. Gjennom vårt lederprogram vil vi tilby et praktisk kurs som lederne kan ta i bruk med en gang, sier direktør i ASVL, Dag Sandvik.

Det er anerkjente Ordtilhandling som står for gjennomføringen av programmet. Ordtilhandling lang erfaring med å utvikle ledere som skaper resultater i samspill med sine medarbeidere.

Utvikler lederen og organisasjonen

Hans Trygve Kristiansen

Opphavsmannen Hans Trygve Kristiansen har i en årrekke jobbet tett med noen av landets mest suksessrike idrettsutøvere og næringslivsledere.

-Vi pleier å si at Ordtilhandling tilbyr trening, mer enn kurs. Vi står ikke foran deltakerne og forteller hvordan noe skal gjøres. I stedet går vi inn i den utviklingsprosessen den enkelte leder står i, og får hun eller han til å se sitt eget lederskap med et nytt blikk. Gjennom den prosessen setter vi lederen i stand til å trene sine egne medarbeidere, slik at hele organisasjonen jobber i tråd med virksomhetens strategi, forteller Kristiansen, som gleder seg til å komme i gang med programmet. 

Informasjon og påmelding

Management vs. leadership

Han sier de ønsker å skape ledere som er opptatt av å utvikle mennesker, og mindre opptatt av å måle og telle. Det handler om å skape en kultur på arbeidsplassen.

– Vi mener det er en tydelig forskjell på den menneskeorienterte ledelsen, som vi har kalt leadership, og den mer måle- og tallorienterte, som vi kaller management, sier Kristiansen.

Han påpeker at en leadership-orientert ledelse passer særlig godt for vekst- og attføringsbransjen, ettersom den menneskelige faktoren er så viktig i bedriftene.

Han får støtte av Dag Sandvik.

-Vekstbedriftene er til for de som trenger et tilrettelagt arbeids- eller arbeidstreningstilbud. Allerede i dag er lederne i bedriftene gode til å spille på lag med veiledere, andre ansatte, og tiltaksdeltakere. Men vi håper mange ledere vil være med på å løfte bransjen til et enda høyere nivå. Vi tror veien dit går gjennom bedre ledelse, sier Sandvik.    

Samlingsbasert

Lederne som melder seg på programmet, vil møtes på seks samlinger i løpet av ti måneder. 

Det gir unike muligheter for å bygge et nettverk med andre ledere i bransjen.

-På samlingene jobber vi typisk i grupper på 4-5 ledere. Vi tar utgangspunkt i hvor den enkelte står, og den strategiplanen bedriften har. Så jobber vi systematisk for å kartlegge om den ledelsen den enkelte utøver, er i tråd med bedriftens verdier, og om det bidrar til å nå visjonen for bedriften.  

Kristiansen forteller at de deltakerne kommer tett på hverandre, og at de coaches til å stille hverandre krevende, men gode spørsmål, i en trygg ramme.

-I tillegg ber vi den enkelte om å gå tilbake til bedriften for å snakke med sine medarbeidere. Målet er at den enkelte skal finne ut hvordan egen ledelse oppfattes av de ansatte, forteller Kristiansen.

For Kristiansen og hans team er det viktig at hver deltaker kan vende hjem til bedriften med nye verktøy som kan tas i bruk umiddelbart. 

-Noe av det viktigste er å få til en varig endring hos den enkelte, og dermed i bedriften hun eller han leder. Når du er ferdig med dette programmet, vil du lede bedriften på en annen måte enn før. Du vil ha blitt en bedre leder fordi du er blitt flinkere til å utvikle laget ditt, sier Kristiansen.

 

Gunstig pris

Sandvik er svært fornøyd med samarbeidet ASVL har med Ordtilhandling. 

-Det har lyktes oss å få en svært gunstig pris for våre medlemmer. Vi håper så mange som mulig benytter anledningen og melder seg på, sier Sandvik.

Ledere i ASVL-bedrifter får lederprogrammet til 55.000 kroner. Det inkluderer seks todagers-samlinger, samt overnatting og måltider. 

Ordinær pris er 90.000 kroner. Og da er ikke overnatting og måltider inkludert.

Den første samlingen finner sted på Gardermoen i januar 2022.

Du møter Hans Trygve Kristiansen og Stian Karlsen fra Ordtilhandling på ASVLs Høstkonferanse 9. – 10. november.

Her kan du melde deg på lederprogrammet