Entusiastiske politikere på bedriftsbesøk slutter opp om Varig tilrettelagt arbeid. Men i bakgrunnen spøker regjeringens ønske om å flytte ansvaret for ordningen fra stat til kommune.

Flyndra bakst 1.jpg

Politikere besøkte Vekstbedriften STAS i Steinkjer, og slutter opp om Varig tilrettelagt arbeid. Men i bakgrunnen spøker regjeringens ønske om å flytte ansvaret for ordningen fra stat til kommune.

Det er i forbindelse med stortingsmeldingen om kommunereformen at forslaget har kommet. Daglig leder Gunn Sofie Dahl er redd for at en overflytting av Varig tilrettelagt arbeid til kommunene vil få uheldige konsekvenser for de ansatte. 

– Vi er veldig bekymret for dette forslaget. Hvis VTA blir skilt ut fra de andre arbeidsmarkedstiltakene og overflyttet til kommunene, vil det oppleves diskriminerende og fjerne ansatte i bedrifter som vår ytterligere unna det ordinære arbeidslivet, sier hun til Trønder-Avisa.

Mandag fikk bedriften besøk av Arild Grande fra Ap, sammen med partiets ordførerkandidat i Steinkjer, Roar Veiseth, skriver Trønder-Avisa.

De er begge svært positive til Varig tilrettelagt arbeid som ordning. 

-VTA har vist seg å fungere svært godt, jeg vil kalle det en juvel i velferdsstaten. Den endringen som foreslås mener jeg kan ødelegge et sårbart og velfungerende system. Vi må se helheten i arbeidsmarkedstiltakene i Nav, og jeg er sterkt imot å gjøre en slik endring som en del av kommunereformen, sier Grande.

Veiseth mener også forslaget er en dårlig idé.

– Det er først og fremst oppdelingen av tiltakene jeg syns er uheldig. Jeg ønsker at kommunene skal få hele ansvaret for arbeidsmarkedstiltakene knyttet til Nav, men det går ikke an å splitte det opp på denne måten og bare overføre VTA, sier han, og viser til intensjonene i Samhandlingsreformen:

– Tanken var å samle tiltakene nærmere brukerne, for bedre fleksibilitet. Det tror jeg vi kan få til med å samle det i kommunene.

Stortingsrepresentant Grande er ikke fremmed for en slik løsning som Veiseth skisserer.

– Flytting kan være aktuelt, men da må det skje samlet. Nå må vi gjennom behandlingen av denne saken i Stortinget prøve å finne løsninger som blir til beste for alle, sier han.

Les hele saken i Trønder-Avisa