Ytre Namdal Vekst ble kåret til Årets Vekstbedrift 2017 på ASVLs Høstkonferanse.

DSC_0282.JPG

Ytre Namdal Vekst nyter stor tillit hos NAV, og noe som gjenspeiles i at bedriften tidlig i 2017 fikk 10 nye plasser i tiltaket Arbeidsforberedende trening. Bedriften har satset på utviklende oppgaver innen Varig tilrettelagt arbeid, og synliggjør innsatsen som gjøres av medarbeiderne i dette tiltaket på en eksemplarisk måte i pressen, ved å systematisk å få frem hvordan jobben som gjøres er en viktig del av arbeid og verdiskaping i regionen, sa nestleder i ASVL,Vidar Grønnevik, da han delte ut prisen på ASVLs høstkonferanse i Lillestrøm 30. oktober. 

-Bedriften har et tett og godt forhold til næringslivet, og har etablert seg som en sentral samarbeidspartner for bedrifter i området, deriblant oppdrettsnæringen. Bedriften har nylig tilsatt egen næringslivskontakt. Samarbeidet gir relevante og utviklende praksis- og jobbmuligheter for tiltaksdeltakerne, helt i tråd med målene for Inkluderende Bedrift, sa Grønnevik.

I tillegg understreket han bedriftens gode samarbeid med kommunen.

-I 2016 satte bedriften og eierkommunene i gang prosjektet Steam, som får ungdommer ut i jobb og bygger opp stolthet og mestringsfølelse. Her speiler bedriften myndighetenes ønske om å gjøre en særlig innsats for ungdom, og viser samtidig vei for andre vekstbedrifter som ønsker å samarbeide tettere med sin eierkommune, helt i tråd med målene for Inkluderende Kommune, sa Grønnevik.

-Ytre Namdal Vekst dokumenterer også svært gode resultater på attføring, og har også en stab med kompetanse som svarer på de utfordringene som knytter seg til jobbinkludering i vår tid, sa ASVLs nestleder.

Daglig leder i bedriften, Ragnar Moen, tok i mot sjekk på 50.000 kroner og diplom, og var svært fornøyd med å ha fått prisen.