Kursbeskrivelse:

Hva er egentlig karriereveiledning, karrierekompetanse, karrierelæring og karrierelæringsaktiviteter? Og hvordan kan jeg jobbe med dette i min hverdag?

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir, tidligere Kompetanse Norge) har på oppdrag fra regjeringen utarbeidet et rammeverk for kvalitet i karriereveiledning. Rammeverket er tverrsektorielt og hver bransje og bedrift må finne sin måte å benytte det på. Rammeverket består av 4 områder med tilhørende ressurser: 

 • Kvalitet – hvordan sikre høy kvalitet i karriereveiledning
 • Etikk – hvordan legge til rette for god og etisk forsvarlig praksis 
 • Karrierekompetanse – hvordan legge til rette for karrierelæring som gir økt karrierekompetanse hos mottakere av karriereveiledning
 • Kompetansestandarder – hvilken kompetanse bør vi som arbeider med karriereveiledning ha

I dette kurset gjør vi oss kjent med de ulike begrepene og hva de betyr i vår kontekst. Vi utforsker rammeverket og verktøyene som er tilgjengelig, og ikke minst jobber vi sammen i en work shop dag 2, for å utvikle karrierelæringsaktiviteter som du kan benytte i din hverdag overfor dine målgrupper. 

Vårt mål med kurset er at du skal ha opparbeidet kjennskap til begrepene og rammeverket, at du skal kunne nyttiggjøre deg de tilgjengelige ressursene, at du skal ha med deg relevante karrierelæringsaktiviteter tilbake til egen bedrift, og at du skal ha både kunnskap og inspirasjon til å videreutvikle karriereveiledningen i hverdag. 

Sentrale emner

 • Begrep og teorier: Karriere – Veiledning – Læring – Kvalitet
 • Gjennomgang av Rammeverk for kvalitet i karriereveiledning:
  • Etikk og tilgjengelige verktøy
  • Kompetansestandarder og egenevaluering
  • Kvalitetssikring og verktøyet “Vår kvalitet”
  • Karrierekompetanse – hva og hvordan
 • Karriereknappene – områder for utforskning og læring
 • Karrierelæring og verktøyet “Din karrierelæring”
 • Workshop: Utvikling av karrierelæringsaktiviteter

Kursholder

Merethe Horgen, Fagutvikler hos ASVL. Hun har bygget erfaring i arbeidsinkluderingsbransjen siden 2003. Hun har erfaring fra en rekke tiltak både som veileder, teamleder, prosjektleder for kvalitetssikring og som fag- og utviklingsansvarlig hos tiltaksleverandør. Merethe har blant annet veiledning, rehabilitering og arbeidspsykologi på universitetsnivå som kompetansefelt og har selv flere ulike sertifiseringer innen karriereveiledning.

Nøkkelinformasjon

Kurset har 2 dagers fysisk samling

Målgruppe: Fagansvarlige, veiledere i AFT og arbeidsledere i VTA
Dato/klokkeslett:
25. oktober, kl 10.00-1600
26. oktober, kl 09.00-15.00
Sted: Hotel Best Western Plus, Gardermoen

Pris
: 2 700,- (overnatting og middag kommer i tillegg.)
Overnatting: Det er holdt av rom på Hotel Best Western Plus, Oslo Airport for de som ønsker overnatting. Pris og bestilling av dette finner du i påmeldingsskjema.
Middag: Hotellet tilbyr en 3-retters middag på kvelden 25.10. Pris og bestilling finner du i påmeldingsskjema. Obs! Middag og drikke betales individuelt på hotellet ved utsjekk.

 

Påmelding

Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 23. september

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert eller så snart vi ser at vi har nok deltakere til å gjennomføre kurset.. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til kurs@asvl.no. Avmelding etter påmeldingsfristen vil bli belastet med full kursavgift.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Samfunnsbedriftene og Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.