Tilskuddssatser

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai 23 foreslo regjeringen en ekstraordinær økning i satsene for 2023. Følgene satser gjelder for hele året:

VTA – 15.667 kr pr måned
VTO  – 6.572 kroner pr måned
AFT – 19.500 kr pr måned

Økningen er på 5,3 prosent fra 2022.