Om oss

ASVLs 200 medlemsbedrifter er spredt over hele landet. De er i stor grad eid av det offentlige, og samfunnsoppgaven deres er å gjøre arbeid mulig for alle, der folk bor.

Hver eneste dag står våre veiledere klare til å bistå de som trenger hjelp til å finne sin vei i arbeidslivet. Enten det er på en tilrettelagt arbeidsplass, eller gjennom jobb i en annen bedrift.

Hvem er bedriftene til for?

Mange av medlemsbedriftenes tiltaksdeltakere og -ansatte har flere år bak seg i ordinært arbeid, men har havnet i en situasjon der de trenger drahjelp for komme seg opp en motbakke og videre i livet.

Andre er unge mennesker som har falt ut fra skolen, personer med utviklingshemning, personer med rusproblemer, eller som av andre årsaker trenger ekstra bistand for å kunne mestre en jobb.

Alle som vil, bør få jobbe. Derfor er det bra at det finnes rundt 10.000 tilrettelagte arbeidsplasser i Norge.

Kjemper for flere tilrettelagte arbeidsplasser

Men likevel er det altfor lite.

67 prosent av alle med lettere utviklingshemning står uten arbeid eller dagsenterplass, og mange banker på døren for å komme inn. Mange av dem er unge som går rett fra skole og over i uvirksomhet.

En av ASVLs hovedoppgaver er derfor å kjempe for at flere får en tilrettelagt arbeidsplass.

I tillegg arbeider vi for at flere skal få mulighet til arbeidsforberedende trening, og for at flere elever med særlige lærevansker skal få tilrettelagt yrkesrettet opplæring i bedrift hvis de ønsker det.

Se ASVLs strategi