Tilskuddssatser for 2023

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai 23, foreslo regjeringen en ekstraordinær økning i satsene for 2023. Følgende satser gjelder for hele 2023:

VTA – 15.667 kr pr måned

VTO – 6.572 kr pr måned

AFT – 19.500 kr pr måned