Årets Viktigste frokost – opptak fra livestrøm

Aktuelt Tilrettelagt arbeid

Forfatter: Flemming Trondsen

Oppdatert: 13. juni 2023

Året Viktigste Frokost fra Eidsvolls Plass ble strømmet via denne lenken:

https://events.webcast.no/asvl/markeringer/aarets-viktigste-frokost-2023

Bruk lenken hvis du vil se eller vise et opptak fra dagen.