4. oktober arrangerer ASVL Årets Viktigste Frokost. Arrangementet er landsomfattende, og hensikten er å løfte mangelen på tilrettelagte jobber opp på den politiske dagsordenen.

4. oktober havner Varig tilrettelagt arbeid i brennpunktet over hele landet.

Da arrangerer ASVL Årets Viktigste Frokost på Eidsvolls Plass i Oslo, og medlemsbedrifter over hele landet inviterer samtidig lokale politikere til tilsvarende arrangementer i sine hjemkommuner.

Under frokosten møter politikerne ansatte med Varig tilrettelagt arbeid over kaffe og en matbit.

Over hele landet legger vi opp til at dette blir en hyggelig møteplass, der de som har makt og påvirkningsmulighet får møte de som er så heldig at de har en tilrettelagt jobb.

For det er altfor få slike arbeidsplasser.

På landsbasis er det kun 15 prosent av utviklingshemmede mellom 18 og 25 år som har en VTA-plass, og det er behov for mange tusen nye jobber.

Frokosten setter søkelyset på dette, og vi håper det blir et arrangement politikerne både slutter opp om og legger merke til!

21265733893_371f19f88c_z.jpg