ASVLs medlemmer utvikler fremtidens karriereveiledning i nytt samarbeid

Aktuelt

Forfatter: Flemming Trondsen

Oppdatert: 2. juni 2023

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (Hk-dir – tidligere Kompetanse Norge) har utviklet et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. 

For å lykkes med arbeidsinkludering, kan kjennskap til målgruppene og individuelt tilpasset karriereveiledning være avgjørende for om den enkelte deltaker i tiltak og/eller ansatt i VTA opplever karriereveiledningen som relevant og kommer nærmere sitt mål om arbeid eller aktivitet. 

Målet med et nasjonalt rammeverk er å oppnå en mer helhetlig og felles forståelse av hva god kvalitet er, samt å utvikle kvaliteten på karriereveiledningen. For deg betyr dette høyere kvalitet i dine leveranser.

Les mer om rammeverket 

Dette er de nærmeste milepælene:

Gratis webinar – presentasjon rammeverk og verktøy

23.mars inviterer vi til et gratis webinar med direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (Hk-dir) hvor de presenterer rammeverket og verktøy du som veileder kan benytte i hverdagen. Dette er en gylden anledning til å sette deg inn i det som er og vil være toneangivende for fremtidens karriereveiledning. Vi anbefaler alle som jobber i feltet å delta for å få førstehånds presentasjon av rammeverket, faglig påfyll og tips om tilgjengelige ressurser. 

ASVLs medlemmer i referansegruppe – gir innspill til verktøy

Kvalitetssikring er ett av områdene i kvalitetsrammeverket og består av en kvalitetsmodell og verktøyet «Vår kvalitet». Til sammen gir dette både praktikere, eiere, ledere og de som har ansvar på systemnivå et godt utgangspunkt for å diskutere, vurdere og utvikle kvalitet i karriereveiledningstjenestene. 

Hk-dir er nå i ferd med utvikle en versjon av «Vår kvalitet» som er tilpasset aktører i arbeidsinkluderingsfeltet, som vekst- og attføringsbedrifter. 

Hk-dir har invitert et utvalg av våre medlemsbedrifter inn i en referansegruppe for å gi tilbakemeldinger og innspill fra vekstbedriftene. Dette for at innholdet skal bli så gjenkjennbart, relevant og nyttig som mulig for vår bransje. 

Vi er glade for at alle de forespurte bedriftene har takket ja til å bli med å utvikle bransjens versjon av «Vår kvalitet» og kan informere om at følgende bedrifter i løpet av mars vil motta materiell fra Hk-dir til gjennomsyn og deretter gi sine innspill i et digitalt møte:

Nordnes Verksteder, Eiker Vekst, Sølve, Svelvik Produkter, Aspekt Hustadvika, A3 Ressurs, Vidu, Sarpsborg ASVO. 

Bedriftene stiller med både leder, karriereveileder og arbeidsveileder på møtet. 

ASVL har invitert Hk-dir til prosjektet «Karrierekompetanse» for utvikling av karrierelæringsaktiviteter

Som følge av dialog med HK-dir har vi definert prosjektet «Karrierekompetanse», hvor ASVL har invitert Hk-dir til en heldags fagsamling for et utvalg av våre medlemsbedrifter hvor innholdet er rammeverket og opparbeidelse av forståelse for begrepene karriereveiledning, karrierekompetanse og karrierelæring. 

Etter samlingen vil bedriftene over en periode på 2-3 måneder jobbe med å prøve ut, utvikle og beskrive ulike karrierelæringsaktiviter overfor deltakere i AFT og ansatte i VTA. Så vil de igjen møtes til deling, erfaringsutveksling. Karrierelæringsaktivitetene vil dokumenteres og kunne bli til inspirasjon for øvrige medlemmer og brukere av ressurser tilknyttet rammeverket. 

Også her er vi glade for det positive utviklingsengasjementet våre medlemmer viser og kan informere om at følgende bedrifter vil delta i prosjektet:

Nordpolen, Idea Kompetanse, Nitor, Innovi, OPT, Unikum.

Hver bedrift stiller med 2-6 ansatte og bekoster selv reise og opphold. Av kostnadseffektive hensyn er derfor prosjektet avgrenset til å omfatte bedrifter i det sentrale Østlandsområdet. 

Vi gleder oss til å presentere resultatene av dette prosjektet under Fagkonferansen i 7.- 8. september.