Fra en ASVL-aksjon for flere tilrettelagte jobber.

Vi sikrer gode rammevilkår

ASVL bruker sitt nettverk i departement, direktorat, på Stortinget og i lokalpolitikken – slik at din bedrift får bedre rammevilkår.

Våre mål:

  • Jobbgaranti for utviklingshemmede etter endt skolegang
  • Flere VTA- og AFT-plasser
  • Lærekandidatordningen for elever med særlige behov
    må bli tilgjengelig i alle fylker