Evalueringen av AFT: forskerne er positive til tiltaket

Arbeidsforberedende trening

Forfatter: Johannes Ek Reindal

Publisert: 25. oktober 2023

Denne uken kom den ventede evalueringen av AFT (arbeidsforberedende trening). På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Frischsenteret i samarbeid med Proba Samfunnsanalyse evaluert tiltaket.

I videoen gir ASVLs fagrådgivere Merethe Horgen og Jens Gram sine første kommentarer til rapporten.

Blant annet peker de på at forskerne mener AFT er et positivt tiltak og at effekten av tiltaket ikke handler om bedriften er stor eller liten eller om den ligger i byen eller på bygda.