Funksjonshemmede trenger mer enn symbolpolitikk

Aktuelt

Forfatter: Johannes Ek Reindal

Publisert: 22. januar 2024

I starten av januar la det regjeringsutnevnte ekspertutvalget frem sin rapport om CRPD. Regjeringen har i sin tiltredelsesplattform fra 2021 (Hurdalsplattformen) slått fast at den vil inkorporere konvensjonen i norsk lov. Ekspertutvalget hadde som oppdrag å utrede de rettslige konsekvensene av inkorporering, hvilken lov inkorporering bør skje i, og om det er nødvendig med lovendringer for å oppfylle konvensjonen.

Et flertall av utvalgets medlemmer mener Norge skal inkorporere konvensjonen i norsk lov.

-ASVL tror dessverre at det å inkorporere loven alene, ikke vil endre mye for den enkelte. Arbeidsledigheten skyhøy i gruppen unge med utviklingshemming – hele 80 prosent mellom 18 og 25 er uten arbeid. . Det er derfor stort behov for konkrete tiltak og ikke symbolpolitikk, sier direktør i ASV, Dag Sandvik

Ett tiltak er å øke antallet tilrettelagte jobber med minst 1.000 nye jobber i året. For   hver slik plass som ikke opprettes, taper Norge 60.000 kroner. ASVLs medlemsbedrifter produserer varer og tjenester for mer enn to milliarder årlig.

Ett annet tiltak er å gjøre tilrettelagt fagopplæring (yrkesfag) for elever med særlige utfordringer til nasjonal ordning. I dag er det geografien, hvor du bor, som avgjør om du får mulighet til å lære yrkesfag eller ikke.    Dette er i strid med opplæringsloven, og en soleklar diskriminering av en gruppe elever.