Forskning og dokumentasjon relevant for Arbeidsforberedende trening og øvrige tiltak

TittelPublisert avHovedbudskap/innholdÅr
Evaluering av arbeidsmarkedstiltaket AFTFrischsenteret/ProbaAFT-tiltaket bør videreføres, og er samfunnsøkonomisk lønnsomt2023
Hvordan få flere i arbeid med aktiv eierstyring av arbeidsmarkedsbedrifter – delrapport 1 og delrapport 2Oslo EconomicsBeskrivelse av hvordan eierne styrer tiltaksarrangører i ulike kommuner2022
Tilskudd til arbeidsmarkedstiltakene Varig tilrettelagt arbeid og arbeidsforberedende trening Advokatfirmaet SchjødtDet er ikke påkrevet med anbud for anskaffelse av tiltakene. Dagens ordning med tildeling av plasser til forhåndsgodkjente aktører er i tråd med ESA-prenotifikasjon2021
Arbeidsforberedende treningOslo EconomicsEn overvekt av deltakerne i tiltaket er under 30 år, og psykiske helseutfordringer er vanlige. Det er opptil 6 mnd ventetid på å få plass.2020
Evaluering av NAVs anskaffelse av arbeidsrettede tiltakProbaAnbudsutsetting av tiltakene Avklaring og Oppfølging førte ikke nødvendigvis til økt mangfold i leverandører. Tilbudet til de mest utsatte arbeidssøkerne ble dårligere.2018