Forskning og dokumentasjon relevant for tilrettelagt arbeid

TittelPublisert avHovedbudskap/innholdÅr
Hvordan få flere i arbeid med aktiv eierstyring av arbeidsmarkedsbedrifter – delrapport 1 og delrapport 2Oslo EconomicsBeskrivelse av hvordan eierne styrer tiltaksarrangører i ulike kommuner2022
Hvorfor jobber ikke flere utviklingshemmede i arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTAO)UniversitetsforlagetForklaringer på hvorfor så få personer med utviklingshemning er i VTAO2021
Bruken av ordinært arbeidsliv i VTA-tiltaketOxford ResearchPersoner med tilrettelagt arbeid i ordinære bedrifter har sterkere funksjonsnivå enn de som jobber hos tiltaksarrangører2021
Evaluering av forsøk med varig tilrettelagt arbeid i kommunal regiTelemarksforskningTiltaksarrangører gjennomfører VTA billigere, og tiltaket hos slike arrangører har flere kvaliteter som ikke finnes i forsøkene2020
Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemningNTNU8 av 10 personer med utviklingshemning mellom 18 og 25 uten jobb2018
Voksne og eldre med utviklingshemning og dagens bruk av samarbeidsfora i kommuneneAldring og helseTall på arbeidsledighet personer med utviklingshemning2017
Arbeid, dagaktivitet, livskvalitet og utviklingshemningNTNUPersoner med utviklingshemning i arbeid høyere livskvalitet enn de som ikke har jobb2015
«Kvalitet er jo det vi gjør i hverdagen»NordlandsforskningVTA-tiltaket fungerer godt2014
De har jo uansett uføretrygd – en undersøkelse av arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeidFafoVTA-tiltaket et nødvendig tiltak som motvirker passivitet, og ivaretar unikt behov2008