Forskning og dokumentasjon relevant for tilrettelagt fagopplæring

TittelPublisert avHovedbudskap/innholdÅr
«… respekten for forskjelligheten …» : En studie av spesialundervisning i videregående opplæring i Norge skoleåret 2018–2019NIFUPåpeker at måten spesialundervisning praktiseres for lærekandidater i Østfold ser ut til å fungere så godt at ordningen bør vurderes for hele landet2019
«Jeg vet ikke hva alternativet skulle vært» : Evaluering av lærekandidatordningen og av ordningen med tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte behovNIFUPåpeker at bruken av lærekandidatordningen varierer sterkt fra fylke til fylke, og det er uenighet om hvem som skal være målgrupper. Rapporten dokumenter også at det er jevnt over positiv holdning til lærekandidatløsningen.2018