Fullføringsreformen

Ungdommer sitter på bakken og smiler

Elever har hatt lovfestet rett til videregående opplæring, men ikke rett til opplæring fram til å fullføre og bestå.

Gjennom Fullføringsreformen blir videregående opplæring utvidet ved at man fjerner tidsbegrensningen på tre år. Reformen ble vedtatt av Stortinget våren 2021.

Her er de viktigste punktene i reformen:

  • at alle som begynner i VGO skal ha rett til opplæring frem til studie- eller yrkeskompetanse
  • å gi en plikt til å tidlig innsats i VGO
  • bedre tilpassede opplæringsløp
  • at alle elever som har kort botid og svake norskferdigheter skal få et overgangstilbud når de starter i VGO
  • tiltak for at flere skal få læreplass
  • mulighet til å ta flere fagbrev
  • en rett til læreplass eller et likeverdig tilbud
  • foreslå en utvidet rett som gir voksne mulighet til å komme tilbake til VGO for å fullføre og bestå
  • gjøre modulstrukturert opplæring til hovedmodell for opplæring for voksne
  • mer fordypning, relevant opplæring og valgfrihet