Stortingsmelding om utenforskap

4. juni 2021 presenterte regjeringen sin stortingsmelding om utenforskap

Meldingen har fått tittelen:

Ingen utenfor – En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv

Regjeringen vier tilrettelagt arbeid god plass i meldingen, og løfter frem tiltaket som en viktig brikke i inkluderingsinnsatsen. Det er dokumentert at tilrettelagt arbeid er billigere for samfunnet enn kommunale tilbud. 

I stortingsmeldingen påpeker også regjeringen behovet for at ansatte med tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet får god oppfølging. Vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter trekkes frem som tilbydere av slik oppfølging.