Hva er karriereveiledning for utviklingshemmede?

Et prosjekt ledet av ASVL, Arbeid & Inkludering, og Erik Hagaseth Haug fra Søndre Land kommune har fokusert på å forbedre veiledningen for personer med utviklingshemming.

-Alle har rett på karriereveiledning, men mange i Norge får ikke nyttiggjort seg tilbudene. Med dette prosjektet har vi virkelig tatt et stort steg mot å realisere karriereveiledning for personer med utviklingshemming, påpeker fagutvikler i ASVL, Merethe Horgen.

Fagutvikler Merethe Horgen

Særlig to elementer i karriereveiledning for utviklingshemmede er viktige:

  • Arbeidspraksis: Gir erfaringsgrunnlag for å forstå egne interesser og ferdigheter, spesielt viktig for de med begrenset erfaring fra arbeidslivet.
  • Utforskende veiledningssamtaler: Viktige for å sette erfaringer i kontekst og tilpasse veiledningen til individets forutsetninger.

Prosjektet har utforsket bruk av digitale og billedbaserte verktøy. Kartlegging av interesser, ressurser og preferanser med slike verktøy kan gi veileder ekstra hjelp i karriereveiledningen, gitt at de redigeres og tilpasses målgruppen.

Les rapporten fra prosjektet
I mai 2024 arrangerte ASVL, Arbeid & Inkludering og Søndre Land kommune et frokostseminar om prosjektet. Her kan du se en videoen.

I prosjektet ble flere kritiske områder ble undersøkt:

  • Etikk og kompetanse
  • Kunnskapsgrunnlag
  • Nettverk og samarbeid
  • Utvikling av karrierekompetanse

Det er behov for økt kunnskap og bedre verktøy, spesielt i overgangen mellom skole og arbeid.

ASVL vil sette opp kurs om karriereveiledning for målgruppen.

Satsingsområde hos ASVL – metoder under utvikling

Karriereveiledning har vært en sentral del av porteføljen til ASVL, og blir det i enda større grad fremover. Gjennom en trygg og god relasjon ser vi at veiledere kan legge til rette for at den enkelte blir kjent med seg selv og de ferdighetene som kan omsettes til verdiskapning for en arbeidsgiver.

Målet er at individet selv skal kunne fortelle historien om seg selv. Ikke bli fortalt av en veileder hvem man er og hva som passer best, eller i verste fall; ikke være en aktiv part i valg av utdanning og arbeid i det hele tatt.

ASVL jobber akkurat nå sammen med sine medlemmer aktivt med å prøve ut veiledning som er mer helhetlig, utforskende og spørrende, men likevel mer konkret i sin formulering, bredere og dypere. Vi jobber med å se på tilpasning i språk og økt bruk av erfaringene som er gjort i praksis. Dette gleder vi oss til å dele med våre medlemmer etter hvert.