Hvordan fremme medbestemmelse på arbeidsplassen?

10. oktober 2023 Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 25. september

Individuell deltakelse: kr. 1 900
Deltakelse bedrift: kr. 4 900
Tilleggslokasjon bedrift: kr. 750

10. oktober 2023

Klokkeslett: Kl 08.30-11.30

Digital samling

I arbeidslivet blir alle utsatt for endringer som påvirker rutiner, prosedyrer og samhandling med andre. Når vi veileder arbeidssøkere og -takere som utfordres på stabilitet og trygghet gjennom endringer på arbeidsplassen har vi behov for å adressere holdninger og verdier, og jobbe med flere faktorer enn i den hverdagslige oppfølgingen på arbeidsplassen.

Hvordan styrke arbeidssøkere og -takeres medbestemmelse i endringsprosess? Hvordan gjøre arbeidssøkere/-takere i stand til å gjøre ting som er riktig fremfor å gjøre ting riktig, og hvordan bli i stand til “å gjøre mot andre som vi ville gjøre mot oss selv”?  Hvilke verdier og holdninger skal vi møte våre arbeidssøkere/-arbeidstakere med?

Formål

Hvordan kan vi for eksempel vite hva som er riktig for en annen person på et gitt tidspunkt, i en gitt situasjon? Det er jo ikke sikkert at det som er riktig for deg er riktig for den personen du skal yte tjenester til. Din måte (som veileder) å forholde deg til arbeidssøker/-taker på viser at du har en forståelse for forutsetningene og begrensningene som arbeidssøker/-taker har. Som veileder bør du ha tilstrekkelig kunnskap om disse forholdene til å kunne bidra til å legge til rette for medbestemmelse og selvbestemmelse for arbeidssøker/-taker. Hensikten med dette kurset er at du skal bli i stand til å gi anbefalinger, veiledning og støtte på en slik måte at arbeidssøker/-taker bli i stand til å ta valg og beslutninger på et så godt grunnlag som mulig. Din beslutningsstøtte til arbeidssøker/-taker er så godt tilpasset som nødvendig for å møte individuelle behov.

Innhold

Vi ønsker videre å fokusere på;

 • Hva er gode holdninger og verdier i ditt arbeidsmiljø?
 • Hva betyr det for deg i din rolle i å praktisere gode holdninger?
 • Hvilken betydning har etikk for gjennomføringen av tjenestetilbudet?

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

 • Ved bedriftsdeltakelse sendes i utgangspunktet én link (til den som er registrert). Hvis det er behov for flere innlogginger, ber vi dere krysse for dette i påmeldingsskjemaet. Pris pr. tilleggslokasjon er kr. 750.
 • Dagen før kurset vil du motta en e-post med med praktisk informasjon og instruksjon om hvordan du logger deg på kommunikasjonsplattformen Zoom, som blir benyttet.
 • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon.
 • Vær forberedt på å være til stede på video hele kursdagen – på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.
 • Kurspresentasjonen vil bli sendt til alle deltakerne senest dagen etter kurset.
 • NB! Det vil kun bli sendt kursbevis til deltakere som er meldt på individuell deltakelse.

Avbestillingsregler:

 • Bindende påmelding.
 • Avbestilling må gjøres skriftlig til arbeidoginkludering@nhosh.no
 • Ved avbud mindre enn to arbeidsdager i forveien, betales full deltakeravgift. Ved avbud 1 uke før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det kan sendes stedfortreder.