«Anbud for nybegynnere» – ASVL tilbyr gratis webinar for deg som har liten eller ingen erfaring med anbud

05. januar Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 3. januar.
Dere vil få tilsendt lenke for deltakelsen en til to dager før webinaret starter.

Daglig leder , faglig ledere og/eller ansvarlig for anbud

Gratis (kun for medlemmer i ASVL)

5. januar

Kl 12.00-14.00

Digital samling

Det å være rustet for å svare på offentlige anbud er viktig for å kunne utvide sine tjenesteområder, men å følge med på utlysninger og gjennomføre en anbudsprosess kan være både krevende og komplisert. Med gode forberedelser, planlegging og kunnskap kan det likevel bli overkommelig for de fleste. Nå tilbyr vi våre medlemmer å styrke sin kompetanse på anbud helt gratis.

5. januar arrangerer vi derfor et 2 timers gratis webinar som gir en innføring i anbud: «Anbud for nybegynnere»

Webinaret er åpent for alle våre medlemmer, men det retter seg spesielt mot de som har svært liten eller ingen erfaring med anbud. Det er valgfritt om du vil sitte alene eller dere vil være flere sammen.

Hensikten med webinaret er at du skal få en generell innføring i:

  • Offentlige anskaffelser; regelverk, terskelverdier, ulike former for og gjennomføring av anskaffelse
  • Overvåking av utlyste konkurranser og melde interesse
  • Forberede, planlegge og gjennomføre en anbudsprosess i egen bedrift
  • Anbudsdokumentenes oppbygging, ulike deler og nøkkelinformasjon
  • Å forstå og planlegge en løsningsbeskrivelse; viktige nøkkelbegreper og forståelse for kravene
  • Prissetting; hvordan tenke og hva legge til grunn
  • Kvalitetssikring og innlevering