Arbeidstakere og overgrep – Hvordan samhandle om ulike seksuell temaer – Hva gjør vi konkret på arbeidsplassen?

09. september Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 26. august

Individuell deltakelse: kr 1 500
Deltakelse bedrift: kr 4 900
Tilleggslokasjon bedrift: kr 750

9. september

Kl 13.00 - 16.00

Digital samling

Utøvelse av vold og overgrep utgjør et betydelig problem, og det antas være store mørketall. Studier peker på at det kan minst være dobbelt så høye tall hos mennesker med ulike funksjonsvariabler som den øvrige befolkning.

Personer som har blitt utsatt for seksuelt overgrep, har ofte opplevd alvorlige trusler mot både liv, helse og integritet. God hjelp og oppfølging kan begrense det psykiske skadeomfanget. Arbeidstakere med kognitive funksjonsvariabler kan mangle begrepsapparat for å si ifra eller ikke helt vite hva de er utsatt for. De kan også føle seg enda mer avhengig av personene som utsetter dem for vold eller overgrep, noe som gjør det enda vanskeligere å si fra. I forebyggende perspektiv bør alle på arbeidsplassen gjennomgå bevisstgjøring og opplæring om forebygging og håndtering av seksuelle overgrep

Hva kan vi om dette høyst alvorlige temaet på arbeidsplassen – hva gjør vi?

Formål

Seksuelle overgrep omfatter fysiske og/eller psykiske krenkelser av seksuell integritet, og hvor psykiske senfølger er hyppig forekommende. Formålet med kurset vil være å styrke veileders kompetanse for hvordan forebygge, samt identifisere/legge merke til fysiske tegn eller endringer i en arbeidstakers oppførsel som kan tolkes som et symptom på at han eller hun er utsatt for seksuelle overgrep – og hvordan dette bør håndteres. Når du som ansatt får kjennskap til mulige overgrep, har du et selvstendig ansvar for å melde dette videre.

Sentrale temaer kan være:
 • Seksuell helse – hva er det?
 • Forebygging – bevissthet hva angår ferdigheter i
  • å sette egne grenser, og forstå andres grenser
  • Intimsoner
  • Hva skiller kjæreste, venn og kollega
  • Normer og regler
  • Grenser og samtykke
 • Ulike typer seksuelle overgrep
 • Eksempler på atferd som kan vekke bekymring – hva gjør vi?

Det oppfordres å sette disse viktige temaene på dagsordenen – presentasjon vil redegjøre for ulike innfallsvinkler for hvordan snakke om seksualitet, hvordan opparbeide et seksualvennlig miljø på arbeidsplassen.

Praktisk informasjon

 • Ved bedriftsdeltakelse sendes i utgangspunktet én link (til den som er registrert). Hvis det er behov for flere innlogginger, ber vi dere krysse for dette i påmeldingsskjemaet. Pris pr. tilleggslokasjon er kr 750. 
 • Dagen før kurset vil du motta en e-post med med praktisk informasjon og instruksjon om hvordan du logger deg på kommunikasjonsplattformen Zoom, som blir benyttet.
 • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon.
 • Vær forberedt på å være til stede på video hele kursdagen – på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.
 • Kurspresentasjonen vil bli sendt til alle deltakerne senest dagen etter kurset. 
 • NB! Det vil kun bli sendt kursbevis til deltakere som er meldt på individuell deltakelse
 • Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 25 prosent.

Avbestillingsregler

 • Bindende påmelding. 
 • Ved avbud mindre enn to arbeidsdager i forveien, betales full deltakeravgift. Ved avbud 1 uke før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det kan sendes stedfortreder. 

Kursrekke fra Wårheim

Dette kurset er ett av flere fra samme kursholder som tar for seg ulike kognitive funksjonsvariabler og arbeid. Dette er tema for kursene:

 • Autisme – hva gjør vi for å lykkes på arbeidsplassen?
 • ADHD – fungering i arbeidslivet, hva er viktig å ha kjennskap til?
 • Utviklingshemming og arbeid  –  hva er viktig å ha kjennskap til?
 • Tourettes syndrom og arbeid – utfordringer for dem selv og nettverket – hva er viktig å ha kjennskap til?
 • Utfordrende adferd på arbeidsplassen – hvordan håndterer vi frustrasjon, sinne og aggresjon?
 • Seksualisert adferd på arbeidsplassen – hva er det viktig å ha kjennskap til?
 • Hvordan fremme medbestemmelse gjennom individuelt tilpasset støtte, tilrettelegging og tilpasning i arbeid?
 • Rusproblematikk og arbeidsliv – hva kan vi om det, hva er sentralt å ha kjennskap til? (økt kunnskap om rus tema; Bruk, motiver, skader og forebygging)
 • Arbeidstakere og overgrep – Hvordan samhandle om ulike seksuell temaer – Hva gjør vi konkret på arbeidsplassen?