Digitalt deltidsstudium: Veiledning og yrkesfaglig opplæring for arbeidsveiledere, emne 1-3

26. august Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 20. juni

Dette deltidsstudiet er utarbeidet sammen med Fagskolen og er spesielt rettet mot arbeidsveiledere i tiltaksbedrifter som jobber med veiledning og fagopplæring av ansatte i VTA og lærekandidater. Studiet har en praktisk tilnærming og gir totalt 30 fagskolepoeng dersom alle 4 emner gjennomføres. Det er nettbasert og emne 1-3 går over 8 mnd. Det vil være mulig å melde seg på faglig fordypning og eksamen (emne 4) underveis. Det er tilgjengelig for alle som har erfaring fra denne type arbeid, som trenger påfyll og/eller formalisering av eksisterende kompetanse. Alle fagskolen studier bygger på fagbrev eller realkompetanse.

Ledige plasser: 29

Pris på Emne 1-3: kr 15 400 inkl en fysisk oppstartsdag
Pris på Emne 4: kr 7 200 inkl eksamenskostnader (egen påmelding kommer i november/desember)

Om studiet

Studiet baserer seg på Fagskolens studie “Veiledning av lærlinger – for instruktører og faglige ledere – med ansvar for opplæring i bedrift”,  og er spesielt tilpasset arbeidsveiledere i tiltaksbedrifter, som har ansvar for veiledning og oppfølging av ansatte i tiltaket VTA og opplæring av Lærekandidater.

Målet med studiet er å gi grunnleggende kommunikasjonsferdigheter og veiledningsteknikker, samt kunnskap om hvordan fagopplæring gjennomføres i bedriften. Det legges vekt på praktiske eksempler og studentene leverer arbeidskrav og reflekterer rundt eksempler fra egen arbeidshverdag.  

Studiet strekker seg over totalt fire emner, og er delt opp i to. Emne 1-3 gir totalt 20 studiepoeng. Studenten vil motta kursbevis for hvert emne som er gjennomført.

Emne 4 er valgfritt og gir totalt 10 studiepoeng. Påmelding for emne 4 vil bli gjort tilgjengelig mot slutten av året for de som ønsker å gjennomføre faglig fordypning og eksamen.

Emne 1: Veileders rolle og oppgaver
Emne 2: Veiledning i praksis
Emne 3: Læreplanverket, vurdering og dokumentasjon

Emne 4: Faglig fordypning og eksamen

Her kan du se årsplanen for studiet

Her kan du se studieplan for studiet

Om Fagskolen

En fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskolen tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som utvikles i samarbeid med nærings- og arbeidsliv. Utdanningen bygger på fag-/ svennebrev eller på grunnlag av realkompetanse. De ulike utdanningene har en varighet fra ett til to år, og tilbys som heltids- eller deltidsstudier, på campus eller som nettstudier. Fagskoleutdanningen gir studiepoeng og er en fullverdig høyere utdanning.

Opptaksbetingelser

Alle kan følge undervisningen og få kursbevis, men for å ta eksamen og få studiepoeng må du enten ha fagbrev eller studiekompetanse og/eller mer enn 3 års relevant praksis. Når du søker vil det da bli gjort en realkompetansevurdering basert på dine opplysninger. Har du spørsmål om realkompetansevurdering – ta kontakt med Merethe Horgen eller Jens Gram i ASVL. 

For spørsmål om det faglige innholdet i studiet og årsplanen – ta kontakt med Olaug E. Vibe pr epost olaug.vibe@osloskolen.no eller pr tlf 488 66 810. 

Praktisk informasjon

  • Det gjennomføres 1 fysisk oppstartdag på Gardermoen den 26. august
  • Undervisning og gruppesamlinger på Teams på kveldstid/ helg
  • Individuell- og gruppeveiledning i fht arbeidskrav og fordypningsoppgave
  • Varighet emne 1-3 er 8 måneder
  • Emne 4 er valgfritt og det vil bli mulighet for å melde seg opp mot slutten av året
  • Mulighet for å søke fagforbundene om støtte til gjennomføring av studiet
  • Alle må ha egen PC (midlertidig tilgang til Office-programmer vil bli gitt). PC må medbringes til fysisk samling og benyttes under studiet.