Digitalt kurs om realkompetansevurdering

18.-25. oktober 2023 Meld deg på her

Kurset er først og fremst rettet mot veiledere i AFT, som jobber med å bistå deltakere til å formalisere og bygge videre på det de har med seg av tidligere kunnskap, ferdigheter og erfaringer. Gjennom å kjenne til, og berede grunnen for realkompetansevurdering, kan flere få dokumentert kompetanse, fullføre fagbrev og bygge utdannelse videre, noe som gir flere muligheter og styrker jobbfastholdelsen i arbeidslivet.

Medlemmer i Arbeid & Inkludering eller ASVL: kr 2 800
Andre: kr 3 500

18. oktober 2023

kl. 09.00-11.30

Digital samling

25. oktober 2023

kl. 09.00-11.30

Digital samling

ASVL tilbyr sammen med Arbeid & Inkludering et digitalt kurs i Realkompetansevurdering med universitetslektor Anette Lund Follestad. Kurset går over to dager, hvor hver dag har en økt på 2,5 timer (kl. 09.00-11.30). Det blir veksling mellom dialog i grupper og i plenum med rom for spørsmål underveis.

Det stilles store krav til kompetanse i dagens arbeidsliv. Det er sannsynlig at nåløyet vil bli enda smalere i fremtiden, særlig for jobbsøkere uten formell kompetanse. Realkompetansevurdering handler om å anerkjenne den kompetansen som bor i folk, men som ikke har blitt formalisert gjennom papirer eller andre bevis. Dette kan være kompetanse som man har fått gjennom arbeid, lønnet og ulønnet, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter. Det handler om å finne den «tause kunnskapen». Les mer om realkompetansevurdering i denne saken med kursholder: Setter ord på den tause kompetansen.

Kurset vil dele seg på to dager, med følgende tematikk:

  1. Hva er en fagperson i realkompetansevurdering? Realkompetansevurdering foregår gjerne i fire faser. Vi går i dybden på hver fase og ser på hvilke kvalifikasjoner Nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering etterspør og hvor jobbveilederen i arbeids og inkluderingsbedrifter kan bidra.
  2. Det finnes ulike veier til fagbrev for voksne. Vi ser på de ulike veiene og på hva som kreves for den voksne, og eventuelt rundt den voksne, på veien til fagbrevet. For å kunne veilede den voksne mot ønsket sluttkompetansen vil det være naturlig å se til ulike læreplaner og hvordan bruke disse.

Informasjon og avbestillingsregler

Viktig praktisk informasjon
  • Dagen før kurset vil du motta en e-post med en lenke for å komme inn på kurset.
  • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon. Vær forberedt på å være til stede på video hele kursdagen – på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.
  • NB! Hver deltager må sitte med sin egen datamaskin i eget rom. Dette er veldig viktig i forhold til at gruppearbeid skal fungere.
  • En forutsetning for å få kursbevis er at man deltar fullt ut alle dagene.
Avbestillingsregler

Avbestilling må gjøres skriftlig til arbeidoginkludering@nhosh.no

Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-5 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 5 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. 

En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere