Endringsledelse basert på Motiverende Intervju

07.-15. februar

For å melde deg på sender du en e-post til stian@arbeidspsykolog.no

Påmeldingsfrist er den 24. januar

Kurset er for alle som har lederansvar. Du trenger ikke å ha tatt kurs i Motiverende Intervju tidligere.

Kr 6 500,-

7-8. februar

Kurset vil gå i fra kl 09.00-14.00 alle tre samlinger

Digital samling

15. februar

09.00-14.00

Digital samling

Hvordan fremme motivasjon til endring? For å lykkes som leder trenger en motiverte ansatte som er villig til å være med på endringer som kreves i et stadig skiftende marked. En leders relasjon med sine ansatte legger grunnlaget for lederstil og evne til å skape motivasjon, og et av de viktigste verktøyet for å skape en god relasjon og motiverte ansatte er formelle og uformelle samtaler. Kurset er bygd på prinsippene og metoden fra den anerkjente veiledningsmetodikken Motiverende Intervju samt Transformasjonsledelse, Endringsledelse og Selvbestemmelsesteorien.

Kursets innhold

Kurset er praktisk rettet og vil gi deg verktøy og ferdigheter du kan bruke i din arbeidshverdag.

Kurset har som mål å gi deg som leder:

  • Forståelse for hva som fremmer motivasjon hos dine ansatte.
  • Forståelse for hva som gjør at noen ansatte har motstand mot endringer.
  • Praktiske verktøy til å styrke motivasjon til endring
  • Praktiske verktøy til å møte motstand.
  • Konkrete og enkle samtaletekniske ferdigheter du kan benytte i din hverdag
  • Forståelse av hva empati har å si for relasjonen du har til dine ansatte
  • Verktøy til å håndtere medarbeidersamtalen og den «vanskelige samtalen» på en god måte

Påmelding

For å melde deg på dette kurset må du sende en e-post til stian@arbeidspsykolog.no.

Merk deg at påmeldingen er bindende. Kurset gjennomføres med forbehold om nok påmeldinger.

Her er en liten video som forklarer hvordan du som leder kan bruke MI: