Kvalitetsrammeverk for karriereveiledning og bruk av karriereknappene som verktøy

19.-20. september Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 19. august

Fagansvarlige, veiledere i AFT og arbeidsledere i VTA

Ledige plasser: 24

Kr 3 800 inkl lunsj 2 dager

19-20. september

Kl 10.00-16.00 den 19. september
kl 09.00-15.00 den 20. september

Kursbeskrivelse:

Dette kurset er for deg som vil bli kjent med kvalitetsrammeverket og lære hvordan du kan bruke rammeverket generelt og «Karriereknappene» spesielt i din arbeidshverdag!

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir, tidligere Kompetanse Norge) har på oppdrag fra regjeringen utarbeidet et rammeverk for kvalitet i karriereveiledning. Rammeverket består av 4 områder med tilhørende ressurser: 

 • Kvalitet – hvordan sikre høy kvalitet i karriereveiledning med verktøyet «Vår kvalitet»
 • Etikk – hvordan legge til rette for god og etisk forsvarlig praksis med verktøyene «Etisk refleksjonsmodell», «Etiske retningslinjer» og «Etikkort»
 • Karrierekompetanse – hvordan legge til rette for karrierelæring som gir økt karrierekompetanse hos mottakere av karriereveiledning med verktøyene «Din Karrierelæring» og «Karriereknappene»
 • Kompetansestandarder – hvordan sikre kompetanse hos veiledere med verktøyet «Min Kompetanse»

Men hva er egentlig kvalitet i karriereveiledning, hva betyr karrierekompetanse, karrierelæring og karrierelæringsaktiviteter? Hvordan kan du fremme læring,  hvilke verktøy kan du bruke, og hvordan kan du bruke dette i din arbeidshverdag?

ASVLs kurs gir deg en god innsikt i bakgrunnen for rammeverket og noen teoretiske fundament. Vi gjør deg kjent med de ulike begrepene og hva de betyr i vår kontekst. Vi gjør deg kjent med hele rammeverket og tilhørende verktøy, og vi viser deg hvordan du kan manøvrere og bruke nettsiden aktivt. Mest fokus setter vi likevel på området «Karrierekompetanse» med verktøyene «Din Karrierelæring» og «Karriereknappene». Sammen utforsker vi bruken av verktøyene og utvikler karrierelæringsaktiviteter du kan ta med deg rett inn i egen hverdag.

Et komplett kurs

ASVLs kurs gir en komplett innføring i både rammeverket og alle dets områder, samtidig som vi fordyper oss i bruken av «Karriereknappene» og «Din Karrierelæring». Vårt mål med kurset er at du skal ha opparbeidet kjennskap til begrepene og rammeverket, at du skal kunne bruke de tilgjengelige ressursene og verktøyene aktivt, at du skal ha med deg relevante karrierelæringsaktiviteter tilbake til egen bedrift, og at du skal ha både kunnskap og inspirasjon til å videreutvikle karriereveiledningen i hverdag. 

Sentrale emner

 • Begrep og teorier: Karriere – Veiledning – Læring – Kvalitet
 • Rammeverk for kvalitet i karriereveiledning:
  • Etikk – Etisk refleksjonsmodell, Etiske retningslinjer og Etikkort
  • Kompetansestandarder – «Min kompetanse»
  • Kvalitetssikring – «Vår kvalitet»
  • Karrierekompetanse -«Karriereknappene» og «Din Karrierelæring»
 • Utvikling og karrierelæringsaktiviteter

Vilkår for påmelding og gjennomføring

Kurset gjennomføres digitalt og alle kursdeltakere må delta fra individuell PC. Det er ikke anledning til å delta som gruppe. Dette av hensyn til pedagogisk opplegg og gjennomføring av digitale gruppeaktiviteter.

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere og en endelig bekreftelse vil bli sendt til de påmeldte når påmeldingsfristen er passert. Påmeldingen vil etter bekreftelsen være bindende. En eventuell avbestilling etter dette vil bli belastet med full kursavgift.

Du vil motta en link til kurset via e-post noen dager i forveien. Den samme linken gjelder for alle 3 dagene. Sammen med linken mottar du lysbildene til kurset. Vi anbefaler at du skriver ut disse, da du vil ha nytte av de under gruppeoppgavene.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 25 prosent.