Medlemsmøte i distrikt ØST

07. desember 2023 Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 3. november

Medlemmer av ASVL ØST

Dagdeltakelse er gratis (dekkes av ASVL ØST)
Middag m/drikkepakke: kr 975

7. desember 2023

Program:

10.00 – 10.15 Velkommen
10.15 – 11.15 Informasjon om Customized Employment, hva er, og status i ASVL ift planer for CE v/ Merethe
11.15 – 12.00 Lunsj
12.00 – 13.30 Bedriftsdemokrati og VTA v/ Aksel, med gruppearbeid
13.30 – 13.45 Pause
13.45 – 15.30 SOME v/ Veronica øyre fra Sogn Vekst
15.30 – 16.30 Årets viktigste frokost – hva er gjort før, og planer rundt i regionene i distrikt Øst v/ Kjetil og Hanne, med gruppearbeid
16.30 – 17.00 Evaluering av dagen og ønsker for neste møte(r)
18.00 - Middag

Program:


10.00 – 10.15 Velkommen  

10.15 – 11.15 Informasjon om Customized Employment, v/ Merethe Horgen ASVL

11.15 – 12.00 Lunsj

12.00 – 13.30 Bedriftsdemokrati og VTA med gruppearbeid, v/ Aksel Steen ASVL

13.30 – 13.45 Pause

13.45 – 15.30 SOME v/ Veronica øyre fra Sogn Vekst

15.30 – 16.30 Årets viktigste frokost – hva er gjort før, og planer rundt i regionene i distrikt Øst v/ Kjetil og Hanne, med gruppearbeid

16.30 – 17.00 Evaluering av dagen og ønsker for neste møte(r)