Motiverende Intervju (MI)

18.-26. oktober 2023

Kurset går over 4 dager: 18.-19. oktober + 25.-26. oktober

Dette kurset er dessverre fullt.

Kurset passer for alle som driver med veiledning, oppfølging eller ledelse. Kurset passer også for de som ikke aktiv driver med veiledning på nåværende tidspunkt, men har lyst til å lære seg veiledning.

5 700 kr per person

18-19. oktober 2023

Kl 09.00-13.00

Digital samling

25-26. oktober 2023

Kl 09.00-13.00

Digital samling

Ønsker du å ta kurs i Motiverende Intervju hjemmefra? Arbeidspsykolog Stian Midtgård tilbyr nå kurs i Motiverende Intervju online. Kurset er lagt opp slik at du vil lære praktiske ferdigheter du kan bruke i din arbeidshverdag. Kurset få vil gå over 4 dager hvor hver dag har en økt på 4 timer.

Hva er MI?

Det er klientens egen forståelse av seg selv og sine utfordringer som er i fokus, mens veileder styrer ved å legge til rette for og løfte frem det som kan gi effekt og bygge motivasjon for endring.

Sentralt i MI er fremkalling og forsterking av klientens egen motivasjon til endring. Gjennom å stille åpne spørsmål, oppsummeringer og refleksjoner, fremkaller og forsterker en klientens egen argumentasjon om ønsker, behov, planer, tiltro og motivasjon til endring.

Kursets mål:

  • Forståelse for hva som motiverer dine klienter.
  • Forståelse for hva som fremmer og forsterker klienters motivasjon til endring.
  • Forståelse for hva som gjør at noen klienter har motstand mot endringer.
  • Praktiske og konkrete samtaletekniske ferdigheter du kan benytte i din hverdag til å fremme motivasjon til endring.
  • Forståelse av hva empati har å si for relasjonen du har til dine klienter.
  • Verktøy til å møte ambivalens.
  • Verktøy til å håndtere motstand og den «vanskelige samtalen».
  • Innblikk i Selvbestemmelsesteorien og hvordan den samsvarer med MI
  • Motiverende Intervju og ledelse.

Du kan lese mer om kurset her