Rusproblematikk og arbeidsliv – hva kan vi om det, hva er det sentralt å ha kjennskap til?

22. august Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 15. august

Priser for medlemmer i Arbeid & Inkludering eller ASVL:
Individuell deltakelse: kr 1 500
Deltakelse bedrift: kr 4 900
Tilleggslokasjon bedrift: kr 750
For ikke-medlemmer gjelder et påslag på 25 %

22. august

kl 13.00-16.00

Digital samling

Om kurset

Rusmidler er et felt hvor «alle» mener de har nokså riktig bilde av situasjonen og hvor svært mange mener å vite hva løsningene er. Men både mediebilde og nedarvede forestillinger er misvisende og feil på mange punkter. Feiloppfatninger er derfor utbredt, også blant pårørende, politikere, folk i helse og sosialtjenesten og i arbeidslivet som på ulike måter har med rusproblemer å gjøre.

Arbeidslivet er en god arena for å forebygge, oppdage og intervenere. Det finnes ingen sikre tall på hvor mange som er rusavhengige i Norge. Basert på ulike undersøkelser, anslår Folkehelseinstituttet at fra hver tiende til hver femte nordmann vil få en rusrelatert lidelse i løpet av livet En av fire har vært sløve på jobb på grunn av rusbruk – en av fem har opplevd at en kollega er sløv eller borte fra jobb som følge av bakrus– hvordan bør vi som arbeidsplass imøtekomme dette – hvordan øke forståelsen for målgruppen med denne sårbarheten i arbeidshverdagen.Presentasjon
vil være praktisk rettet og fokusere på følgende temaer;

 • Bruk
 • Motiver
 • Konsekvenser
 • Forebygging

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

 • Ved bedriftsdeltakelse sendes i utgangspunktet én link (til den som er registrert). Hvis det er behov for flere innlogginger, ber vi dere krysse for dette i påmeldingsskjemaet. Pris pr. tilleggslokasjon er kr 750.
 • Dagen før kurset vil du motta en e-post med med praktisk informasjon og instruksjon om hvordan du logger deg på kommunikasjonsplattformen Zoom, som blir benyttet.
 • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon.
 • Vær forberedt på å være til stede på video hele kursdagen – på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.
 • Kurspresentasjonen vil bli sendt til alle deltakerne senest dagen etter kurset.
 • NB! Det vil kun bli sendt kursbevis til deltakere som er meldt på individuell deltakelse.

Avbestillingsregler

 • Bindende påmelding.
 • Avbestilling må gjøres skriftlig til arbeidoginkludering@nhosh.no
 • Ved avbud mindre enn to arbeidsdager i forveien, betales full deltakeravgift. Ved avbud 1 uke før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det kan sendes stedfortreder.

Kursrekke fra Wårheim

Dette kurset er ett av flere fra samme kursholder som tar for seg ulike kognitive funksjonsvariabler og arbeid. Dette er tema for kursene:

 • Autisme – hva gjør vi for å lykkes på arbeidsplassen?
 • ADHD – fungering i arbeidslivet, hva er viktig å ha kjennskap til?
 • Utviklingshemming og arbeid  –  hva er viktig å ha kjennskap til?
 • Tourettes syndrom og arbeid – utfordringer for dem selv og nettverket – hva er viktig å ha kjennskap til?
 • Utfordrende adferd på arbeidsplassen – hvordan håndterer vi frustrasjon, sinne og aggresjon?
 • Seksualisert adferd på arbeidsplassen – hva er det viktig å ha kjennskap til?
 • Hvordan fremme medbestemmelse gjennom individuelt tilpasset støtte, tilrettelegging og tilpasning i arbeid?
 • Rusproblematikk og arbeidsliv – hva kan vi om det, hva er det sentralt å ha kjennskap til? (økt kunnskap om rus-tema; Bruk, motiver, skader og forebygging)
 • Arbeidstakere og overgrep – Hvordan samhandle om ulike seksuell temaer – Hva gjør vi konkret på arbeidsplassen?