Smartskolen i personlig økonomi – lær å se og styre din økonomi

17.-18. september Meld deg på her

Løpende påmelding frem mot kursstart

Kurset passer for deg som skal undervise deltakere i tiltak eller VTA i personlig økonomi. Kurset gir kompetanse i hvordan du kan lære andre å ta kontroll over sin personlige økonomi. Dette innbefatter å få oversikt, sette mål og styre økonomien.

Kr 5 700 pr person + materiell

17-18. september

kl 09.00–15.30 begge dager

Digital samling

Instruktør- og sertifiseringskurs for å gi undervisning til dine deltakere i hverdagsøkonomi

Dette er et Sertifiseringskurs for ansatte i ASVLs medlemsbedrifter. Kurset går over to påfølgende dager fra kl 09.00–15.30. Etter denne innledningen, tilbys individuell opplæring og samtale, etter ønske, inkludert i kurset. Det gis sertifiseringsbevis ved gjennomført kurs. 

Hva er Smartskolen i personlig økonomi?

Smartskolen i personlig økonomi konsentrerer seg om å undervise i den delen av økonomifaget som handler om «money management»- altså om hvordan jeg best kan styre økonomien min. Vi snakker om veiene til å styrke den økonomen man har nå. Smartskolen i personlig økonomi er en motgift til økonomisk hjelpeløshet og en vei til å involvere seg mer i sitt eget liv.   

Kursgjennomføring

Undervisning i Smartskolen opp mot deltakere er lagt opp som korte kurs; normert til 10-15 timer. I instruktørkurset kjører vi en komprimert versjon, men hvor vi likevel får med oss mye av refleksjonen og fagmålene i kurset. I dette kurset lager du kart over din eller din families økonomi. Dette er trolig den raskeste og beste veien til å få innsikt i økonomien på og til å fange inn potensialet i den. Du deler ikke privat informasjon med andre kursdeltakere, men det er mye erfaringsutveksling.    

«Kurset gir grunnleggende kunnskap og forståelse innen personlig økonomi. Her er kunnskapen satt i system, så deltageren får oversikt og helthetlig forståelse innen emnet.» – Aldijana Lauritzen

Kursets mål

Den viktigste kompetansen for å gi en god kursopplevelse til dine deltakere, har du allerede, i kraft av din faglige bakgrunn; din praktiske undervisnings- og veilederkompetanse og din vilje til å gjøre en forskjell. Instruktørkursets mål er å gi bred og dyp kunnskap om sentrale områder i personlig økonomi, hvor du lærer deltakerne å se og styre sin økonomi. Kurset er et innsikts- og motivasjonskurs. Smartskolen er deltakerdrevet, men deltakerne trenger deg som en trygg fag- og omsorgsperson til å lede dem videre fra tema til tema.

Pedagogikk

Pedagogikken i Smartskolen er omsorgsbasert, med et uttalt ønske om at deltakerne skal få mye ut av kurset. Metoden er utviklet siden 1992. Metodikken inspirerer kursdeltakerne til å tro på egne ressurser og å sette egne mål. Metoden fremmer deltakernes refleksjon og snakker fram verdien av å tenke og prøve nytt (endringskompetanse).  

Innmeldings- og vedlikeholdsavgift

Dette sertifiseringskurset er en introduksjon til Smarts verden. Kurset er for dere som ønsker å arbeide med undervisningsverktøyet Smartskolen i personlig økonomi. Bedrifter som ønsker å abonnere på våre kompetanseverktøy betaler en innmeldings – og vedlikeholdsavgift (lisens) på kr 4300,- + mva pr. bedrift pr. år. Avgiften dekker også vedlikehold og utvikling av våre fagløsninger, veiledning av instruktører og fagtips gjennom året.  

Teknisk informasjon

  • Dagen før kurset vil du motta en e-post med praktisk informasjon og invitasjon til kursdeltakelse på kommunikasjonsplattformen Teams, som blir benyttet.
  • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon.
  • Alle må ha installert MS Excel og vite at du kan få legge inn fil på maskinen under kurset.
  • Vær forberedt på å være til stede på video hele kursdagen – på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.
  • Det blir sendt kursbevis til deltakere som gjennomfører kurset

Avbestillingsregler 

  • Bindende påmelding. 
  • Ved avbud mindre enn fem arbeidsdager i forveien, betales full deltakeravgift. Ved avbud to uker før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det kan sendes stedfortreder. 
  • Avbestilling må gjøres skriftlig til lars@tryggokonomi.no

Digitalt/fysisk

På forespørsel holder vi bedriftsinterne kurs for ASVLs medlemsbedrifter i digital eller fysisk form, med fysisk eller digitalt læringsmateriell. Kontakt oss om dette (lars@tryggokonomi.no)