Utfordrende adferd på arbeidsplassen – hvordan håndterer vi frustrasjon, sinne og aggresjon?

13. mai Meld deg på her

Kurset blir avholdt og siste mulighet for påmelding er 8. mai.

Individuell deltakelse: kr 1 500
Deltakelse pr bedrift: kr 4 900
Tilleggslokasjon bedrift: kr 750

13. mai

Kl 13.00-16.00

Digital samling

Om kurset

Dette er et meget praktisk kurs som gir økt kompetanse til å yte godt faglig arbeid gjennom analyse av adferd og strukturert tilrettelegging. Du får konkrete analytiske redskaper som bør tas hensyn til i arbeidslivet.

De fleste utfordringer har sitt motstykke i et tilsvarende sett av muligheter. Hvordan forstå, tolke og analysere adferd som frustrasjon, sinne og aggresjon – hva er medvirkende faktor til opprettholdelse av slik adferd? Hvordan kan du lykkes i vurdering og gjennomføring av alternativ tiltaksutforming?

Proaktive strategier er tiltak som virker forebyggende.  De iverksettes planmessig med hensikt å redusere sannsynligheten for forekomsten av utfordringene – altså strategier som iverksettes før adferdsutfordringer har blitt et problem.  Formålet er å etablere langsiktige og varige endringer som adaptiv adferd til erstatning for adferdsutfordringer.

Den andre hovedgruppen kalles reaktive strategier og består av tiltak som settes i verk akutt – etter at adferdsutfordringen har blitt et problem. Formålet med disse strategiene er effektiv kontroll og skadereduksjon.

Formål

 • Felles forståelse av adferd, frustrasjon, sinne og aggresjon
 • Bevissthet omkring adferdens funksjon
 • Bevissthet om hvordan vi og omgivelsene påvirker adferden og hvordan vi kan bidra til positiv utvikling
 • Noen redskaper til arbeidslederne

 

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

 • Ved bedriftsdeltakelse sendes i utgangspunktet én link (til den som er registrert). Hvis det er behov for flere innlogginger, ber vi dere krysse for dette i påmeldingsskjemaet. Pris pr. tilleggslokasjon er kr. 750.
 • Dagen før kurset vil du motta en e-post med med praktisk informasjon og instruksjon om hvordan du logger deg på kommunikasjonsplattformen Zoom, som blir benyttet.
 • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon.
 • Vær forberedt på å være til stede på video hele kursdagen – på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.
 • Kurspresentasjonen vil bli sendt til alle deltakerne senest dagen etter kurset.
 • NB! Det vil kun bli sendt kursbevis til deltakere som er meldt på individuell deltakelse.

Avbestillingsregler:

 • Bindende påmelding.
 • Avbestilling må gjøres skriftlig til arbeidoginkludering@nhosh.no
 • Ved avbud mindre enn to arbeidsdager i forveien, betales full deltakeravgift. Ved avbud 1 uke før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det kan sendes stedfortreder.

Kursrekke fra Wårheim

Dette kurset er ett av flere fra samme kursholder som tar for seg ulike kognitive funksjonsvariabler og arbeid. Dette er tema for kursene:

 • Autisme – hva gjør vi for å lykkes på arbeidsplassen?
 • ADHD – fungering i arbeidslivet, hva er viktig å ha kjennskap til?
 • Utviklingshemming og arbeid  –  hva er viktig å ha kjennskap til?
 • Tourettes syndrom og arbeid – utfordringer for dem selv og nettverket – hva er viktig å ha kjennskap til?
 • Utfordrende adferd på arbeidsplassen – hvordan håndterer vi frustrasjon, sinne og aggresjon?
 • Seksualisert adferd på arbeidsplassen – hva er det viktig å ha kjennskap til?
 • Hvordan fremme medbestemmelse gjennom individuelt tilpasset støtte, tilrettelegging og tilpasning i arbeid?
 • Rusproblematikk og arbeidsliv – hva kan vi om det, hva er sentralt å ha kjennskap til? (økt kunnskap om rus tema; Bruk, motiver, skader og forebygging)
 • Arbeidstakere og overgrep Hvordan samhandle om ulike seksuell temaer – Hva gjør vi konkret på arbeidsplassen?