Ny rapport: – Lønnstilskudd fungerer best som siste etappe i et tiltaksløp

Aktuelt

Forfatter: Johannes Ek Reindal

Oppdatert: 17. november 2023

På oppdrag fra ASVL og Arbeid & Inkludering har Arbeidsforskningsinstituttet AFI utarbeidet en rapport som ser nærmere på effekten av lønnstilskudd som virkemiddel for å få sårbare jobbsøkere i arbeid.

Den kraftige bruken av lønnstilskudd, og troen på dette virkemiddelet har over tid preget arbeidsinkluderingsfeltet. I bransjen har det eksistert en oppfatning av at lønnstilskudd også kan hjelpe de mest sårbare jobbsøkerne, men da i kombinasjon med andre virkemidler. Nå foreligger det altså en fersk rapport som bekrefter hypotesen.

Les hele rapporten om lønnstilskudd her

Les innlegget ASVL har sammen med Arbeid & Inkludering i FriFagbevegelse

Fungerer best som sisteetappe

Den ferske apporten fra AFT redegjør for hvilke forutsetninger som må være på plass for at lønnstilskudd skal være et reelt virkemiddel for å få utsatte grupper i jobb. Forskningen viser at de fleste med nedsatt arbeidsevne som formidles via lønnstilskudd, har gjennomført andre tiltak tidligere.

– Vi har lenge visst at langt de fleste arbeidsgivere er mer opptatt av kvaliteten på oppfølgingen som gis enn kroner og øre de får i tilskudd, sier fagrådgiver i ASVL, Merethe Horgen.

-Erfaringer fra bransjen har dessverre også vist at avvikling av etablerte arbeidsforhold ofte sammenfaller med opphør av midlertidig lønnstilskudd. Det er fint å se at våre antagelser nå blir bekreftet. Det er kvaliteten på arbeidet som gjøres før, under og etter ansettelse som er det viktigste.

Oppfølging og relasjon

Horgen peker videre på at for å lykkes med jobbfastholdelse må relasjoner bygges, både mellom veileder og arbeidstaker, mellom arbeidstaker og arbeidsgiver og mellom arbeidsgiver og veileder.

-Denne jobben er tiltaksleverandørene eksperter på. Videre må inkluderingskompetanse bygges hos arbeidsgivere og karrierekompetanse bygges hos arbeidstakere. Også dette er tiltaksleverandørene eksperter på. Det blir viktig fremover at myndigheter og beslutningstakere tar med seg de sterke signalene denne rapporten gir og rigger de gode tiltakene vi har, som eksempelvis AFT, slik at det blir mulig å sikre jobbfastholdelse nettopp gjennom lengre oppfølging etter ansettelse. En oppfølging gitt av veiledere med relasjon til partene, og med spisskompetanse både på målgrupper og arbeidsgivernes behov, avslutter hun.